1821 - Η γέννηση ενός έθνους-κράτους | Α' τόμος: Η προεπαναστατική Ελλάδα1821 – Η γέννηση ενός έθνους-κράτους | Α΄ τόμος: Η προεπαναστατική Ελλάδα της Ελένης Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη

βαθμολογία: 3 από 5 αστέρια

Στον πρώτο τόμο της σειράς παρατίθεται το γεωγραφικό, οικονομικό, κοινωνικό, δημογραφικό και διοικητικό πλαίσιο (τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα), μέσα στο οποίο έγιναν οι ζυμώσεις που οδήγησαν στην Επανάσταση του 1821. Πολύ καλή τεκμηρίωση, παρότι οι πηγές είναι περιορισμένες.

Goodreads

Αφήστε σχόλιο