Η φτήνια τρώει τον αφέντη

Μέσα στον κυκεώνα της οικονομικής κρίσης πλήττεται και κάθε προσπάθεια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Τα συνέδρια παραπαίουν, τα σεμινάρια μειώνονται δραματικά και ακόμα και τα υποχρεωτικά μαθήματα εκπαίδευσης κινδυνεύουν να σταματήσουν. Ο λόγος διττός: η συμμετοχή είναι ελάχιστη, καθώς το οικονομικό βάρος συμμετοχής σε ένα συνέδριο γίνεται δυσβάσταχτο, αλλά και οι χορηγίες των εταιρειών έχουν πρακτικά μηδενιστεί.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι ελληνικές κτηνιατρικές επιστημονικές εταιρείες αγωνίζονται να επιβιώσουν. Το τελευταίο 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο έδειξε ότι παρά τις προσπάθειες, το αποτέλεσμα ήταν φτωχό. Η συμμετοχή μικρή, το επιστημονικό πρόγραμμα φτωχό, η εμπορική έκθεση ισχνή. Κοινή παραδοχή στα πηγαδάκια: «ακόμα και τον καφέ τον πληρώνεις»! Και αλήθεια, χρειάζονταν έξι αίθουσες σε ένα ξενοδοχείο σαν το Hilton για ένα ελληνικό συνέδριο; Ούτε παγκόσμιο να ήταν!

Πιστεύω πως οι οργανωτές τέτοιων συνεδρίων θα πρέπει πλέον να αλλάξουν τακτική. Τα ελληνικά κτηνιατρικά συνέδρια πρέπει να γίνουν πραγματικά επιστημονικές συναντήσεις, και όχι πεδίο αλληλοβαυκαλισμών.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) δημοσίευσε το 2010 μια πολύ μεγάλη μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008» για την αποτύπωση και την ανάδειξη της επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας. Πρόκειται για βιβλιομετρική ανάλυση των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι βιβλιομετρικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο αριθμός και το (%) μερίδιο των δημοσιεύσεων, το (%) ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές, ο αριθμός και το (%) μερίδιο των αναφορών σε δημοσιεύσεις, ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων, καθώς και ο αριθμός και το ποσοστό (%) των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, ο αριθμός των ελληνικών δημοσιεύσεων ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παρουσιάζει από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 30 χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Επίσης, σε σχέση με τον αριθμό των δημοσιεύσεων αναλογικά με τον πληθυσμό της (δημοσιεύσεις ανά 1.000.000 κατοίκους), η Ελλάδα κατατάσσεται 17η μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία και η Ισπανία. Ωστόσο, όπως φαίνεται, παρά τη συνεχή ανοδική πορεία, η απήχηση των ελληνικών δημοσιεύσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα βρίσκεται ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα από τη μέση απήχηση που έχουν οι δημοσιεύσεις των χωρών μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Η επίδοση της Ελλάδας στην παραγωγή δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση είναι επίσης χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι κυριότεροι συντελεστές στην παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων είναι τα πανεπιστήμια, με πρώτο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεύτερο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, η Κτηνιατρική (ως Veterinary Science) περιλαμβάνεται στο θεματικό πεδίο Agricultural Sciences και βέβαια δεν είναι αντιπροσωπευτικά τα αποτελέσματα.

Συνέχεια ανάγνωσης