Ιωάννης Σάββας
Καθηγητής Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας, Αναλγησίας και Εντατικής Θεραπείας
Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
Κλινική Ζώων Συντροφιάς
Τμήμα Κτηνιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Κλινική Ζώων Συντροφιάς
Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
Σταύρου Βουτυρά 11
546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 231 099 4411

web: isavas.webpages.auth.gr

e-mail: isavas@vet.auth.gr