Όσα παίρνει η άμμος…

Ποιος είπε ότι δεν μπορείς να χτίσεις στην άμμο παλάτια; Πάντως τέχνη μπορείς να κάνεις!