Φαίνεται πως τα ίδια εγκεφαλικά κύτταρα που αντιλαμβάνονται το χώρο, είναι υπεύθυνα και για την αντίληψη του χρόνου. Μήπως ο τετραδιάστατος κόσμος που ζούμε είναι αποτυπωμένος στον εγκέφαλό μας;

The same brain cells that track location in space appear to also count beats in time. The research suggests that our thoughts may take place on a mental space-time canvas.

Source: New Clues to How the Brain Maps Time | Quanta Magazine

Αφήστε σχόλιο