Ένα πολύ καλό post στο blog του Richard Dawkins, με θέμα την αίσθηση του πόνου στα ζώα. Ο René Descartes πίστευε ότι τα ζώα δεν πονάνε, αφού δεν έχουν ψυχή. Οι αντιδράσεις τους σε επώδυνα ερεθίσματα ήταν απλά αντανακλαστικές!

Ο Richard Dawkins σχολιάζει ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί και στο βιβλίο του The Greatest Show on Earth. Και καταλήγει να αναρωτιέται ότι ίσως τελικά η ευφυΐα να σχετίζεται με μικρότερη «έκθεση» σε επώδυνα ερεθίσματα. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.

Αφήστε σχόλιο