Μια ενδιαφέρουσα σειρά βιβλίων ξεκίνησε με την εφημερίδα Ημερησία, κείμενα μεγάλων σύγχρονων στοχαστών. Το πρώτο τεύχος Τι πιστεύει αυτός που δεν πιστεύει είναι ένα σύνολο επιστολών που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Liberal. Οι επιστολές αυτές ήταν ουσιαστικά διαξιφισμοί ενός κοσμικού (Umberto Eco) και ενός καρδιναλίου (Carlo Maria Martini), σε θέματα κυρίως ηθικής. Ο Eco, όπως πάντα απολαυστικός, θέτει τις βάσεις της συζήτησης και ο καρδινάλιος αντικρούει με σαθρά -κατά την ταπεινή και αφιλοσόφητη γνώμη μου- επιχειρήματα. Στη «συζήτηση» μπαίνουν και άλλοι και το θέμα παίρνει «φωτιά».

Ενδιαφέρουσα απόπειρα του Liberal, ωστόσο νομίζω ότι ο λόγος των «ομιλητών» είναι αρκετά βαρύς για τον μέσο αναγνώστη.

Τι πιστεύει αυτός που δεν πιστεύει;
Umberto Eco – Carlo Maria Martini
Ημερησία 2010

Αφήστε σχόλιο