Επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες

 1. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Bristol, 25th-27th September 1996. Incidence of gastro-oesophageal reflux during thiopentone or propofol anaesthesia in the cat, D. Galatos, I. Savas, D. Raptopoulos. J Vet Anaesth 1997;24:40.
 2. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996. Η χρήση της προποφόλης στη γενική αναισθησία του σκύλου και της γάτας: δυνατότητες και περιορισμοί. Ι. Σάββας, Α.Δ. Γαλάτος, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 135.
 3. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996. Η υποθερμία κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα: ένα αναπόφευκτο φαινόμενο. Ι. Σάββας, Α.Δ. Γαλάτος, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 136.
 4. 6th International Congress of Veterinary Anaesthesiology, Thessaloniki, 23rd-27th September 1997. The effect of fasting and type of food on the gastric content volume and pH at induction of anaesthesia in the dog. Savas, D. Raptopoulos. Proceedings p. 114.
 5. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, Edinburgh, 29th-31st March 1998. Does epidural analgesia affect hair re-growth in the lumbosacral region? A controlled study in 19 dogs (preliminary results). Savas, M. Saridomichelakis, A.D. Galatos, A.F. Koutinas, D. Raptopoulos. Proceedings p. 64. J Vet Anaesth 1998; 25:58.
 6. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, Edinburgh, 29th-31st March 1998. A survey of small animal anaesthetic practice in Greece. D. Galatos, I. Savas, D. Raptopoulos. Proceedings p. 68.
 7. Επιστημονική Ημερίδα: «Βασικές προϋποθέσεις των πειραματισμών στη βιοϊατρική έρευνα και διαγνωστική», Λάρισα, 13 Μαΐου 1998. Αναισθησία πειραματοζώων – Αναγνώριση και αντιμετώπιση του πόνου στα πειραματόζωα. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος.
 8. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Madrid, 22nd-24th September 1999. Incidence of gastro-oesophageal reflux during anaesthesia, following fasting of different duration in dogs. Savas, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2000;1:59.
 9. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999. Μια ασφαλής εναλλακτική μέθοδος αναισθησίας για ωοθηκυστερεκτομή στο σκύλο: συνδυασμός νευροληπταναλγησίας, προληπτικής αναλγησίας και επισκληρίδιας αναισθησίας. Ι. Σάββας, Κ. Φαλτσή-Βουλγαράκη, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 102.
 10. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999. Έμφραξη στομάχων σε εκτροφές στρουθοκαμήλων στην Ελλάδα. Α. Κομνηνού, Γ. Γεωργιάδης, Ι. Σάββας, Α. Δεσίρης. Πρακτικά σελ. 51.
 11. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002. Κολλοειδή διαλύματα. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 275.
 12. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002. Αντιμετώπιση 711 περιστατικών άγριων ζώων από την «ομάδα περίθαλψης άγριων ζώων» του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Α. Κομνηνού, Ι. Γεωργοπούλου, Ι. Σάββας, Ζ. Πολυζοπούλου, Α. Δεσίρης. Πρακτικά σελ. 101-103.
 13. 8th World Congress of Veterinary Anesthesia, Knoxville, Tennessee, 16th-20th September 2003. Evaluation of incisional block with bupivacaine for analgesia following midline laparotomy in dogs: A randomized double-blind controlled study. Savvas, L.G. Papazoglou, D. Raptopoulos. Proceedings p.159.
 14. Ημερίδα: «Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Πειραματισμού με Ζώα Εργαστηρίου και Αξιολόγηση των Ερευνητικών Πρωτοκόλλων από τον Κτηνίατρο του Δημόσιου Τομέα», Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2003. Αναγνώριση και αξιολόγηση/εκτίμηση του πόνου, Βασικές αρχές αναισθητικών πρωτοκόλλων, Αναλγησία και πειραματικά πρωτόκολλα. Ι. Σάββας.
 15. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, London, 15th-17th April 2004. Remifentanil infusion may reduce propofol and isoflurane requirements in dogs (preliminary results). Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou, D. Raptopoulos. Proceedings p.19.
 16. 29th World Small Animal Veterinary Congress (WSAVA), 10th European Congress (FECAVA), 7th Hellenic Congress (HVMS), Rhodes, October 6-9 2004. Comparison of two methods for closing mastectomy incisions in dogs. L.G. Papazoglou, Tsioli, M. Karayannopoulou, I. Savvas, G. Kazakos, E. Kaldrimidou. Proceedings (free communications) p.62.
 17. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Newmarket, 22nd-23rd September 2005. Experience from the use of laryngeal mask airway in experimental rabbit anaesthesia (preliminary results).M. Kazakos, T. Anagnostou, I. Savvas, D. Raptopoulos. Proceedings p.88.
 18. 14th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Athens, 6th-8th October 2005. Laparoscopic autologous orthotopic and heterotopic ovarian transplantation in rabbits. Sortsis, G. Pados, B. Tarlatzis, K. Saratsi, I. Savvas, P. Skepastianos, V. Tzioufa, G Kazakos, V. Sdrani, J. Bontis. Proceedings p.S28.
 19. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 16-19 Φεβρουαρίου 2006. Η επίδραση της γενικής αναισθησίας με μεδετομιδίνη, καρπροφένη, προποφόλη και αλοθάνιο στην παραγωγή δακρύων στους σκύλους. Α. Κομνηνού, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Α. Θώμας, Α. Δεσίρης. Πρακτικά σελ. 103-104.
 20. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Η επίδραση της διεγχειρητικής χορήγησης θειικού μαγνησίου στις χορηγούμενες ποσότητες αναισθητικών φαρμάκων σε σκύλους. Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Α. Παπαστεφάνου, Χ. Βερβερίδης, Ν. Ρουμπιές, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 83-84.
 21. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Περίπτωση σοβαρής κυάνωσης κατά τη διάρκεια διαγνωστικής βρογχοσκόπησης και η αντιμετώπισή της. Α. Παπαστεφάνου, Δ. Παρδάλη, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Μ.Ν. Πατσίκας, Κ.Κ. Αδαμαμά-Μωραΐτου, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 85-86.
 22. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Επιτυχής πρωτοβάθμια, κλιμακούμενη αντιμετώπιση τραυματισμένου σκύλου. Χ. Νικολάου, Α. Παπαστεφάνου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Λ. Παπάζογλου, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 119-120.
 23. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Χορήγηση γενικής αναισθησίας σε κουνέλια. Αναφορά σε 43 περιστατικά. Π.Ν. Αζμάνης, Α. Θώμας, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Ν. Κομνηνού, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 247-248 (poster).
 24. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 1-4 Νοεμβρίου 2007. Σχετική ανεπάρκεια των επινεφριδίων ύστερα από πρόκληση υποογκαιμίας στο σκύλο (προκαταρκτικά αποτελέσματα). Α. Παπαστεφάνου, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Β. Ουραήλογλου, Χ. Σκούρτης, Δ. Μπιτχαβά, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 94.
 25. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Barcelona, 15th-16th October 2008. Effect of endogenous progesterone and oestradiol-17β on the incidence of gastro-oesophageal reflux and on the barrier pressure during general anaesthesia in the female dog. L. Anagnostou, I. Savvas, G.M. Kazakos, H.N. Ververidis, M.R. Haritopoulou, T.S. Rallis, D. Raptopoulos. Proeedings p. 89 (poster).
 26. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Barcelona, 15th-16th October 2008. Adrenal cortical function after haemorrhagic hypovolaemia in dogs (preliminary results). Papastefanou, I. Savvas, G.M. Kazakos, V. Ourailoglou, C. Skourtis, D. Bitchava, D. Raptopoulos. Proeedings p. 94 (poster).
 27. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Αναφορά σε 4 περιστατικά οξέος υποφλοιεπινεφριδισμού (Αδισσώνια κρίση) στο σκύλο. Δ. Κασαμπαλής, Ν. Σούμπασης, Δ. Παρδάλη, Ι. Σάββας, Κ. Παυλίδου, Θ.Α. Πετανίδης, Δ. Παπαδημητρίου, Α.Φ. Κουτίνας. Πρακτικά σελ. 359-362.
 28. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Σύγκλειση των δερματικών ελλειμμάτων των άκρων με εκτατήρες: συγκριτική μελέτη τριών τεχνικών στο σκύλο. Β.Γ. Τσιώλη, Λ.Γ. Παπάζογλου, Ν. Παπαϊωάννου, Ι. Σάββας, Δ. Ψάλλα, Α. Δεσίρης. Πρακτικά σελ. 386-387.
 29. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Σύγκριση μεταξύ μεδετομιδίνης και δεξμεδετομιδίνης στην προαναισθητική αγωγή σκύλων που υποβλήθηκαν σε ωοθηκυστερεκτομή. Κ. Παυλίδου, Α. Παπαστεφάνου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Ε. Φλουράκη, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 407-408.
 30. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Κλινικός έλεγχος γενικευμένου τετάνου σε σκύλο με μαγνήσιο και δεξμεδετομιδίνη. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Μ.Ε. Μυλωνάκης, Ζ. Πολυζοπούλου, Ε. Φλουράκη. Πρακτικά σελ. 409-410.
 31. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Παρατεταμένη καταστολή με συνεχή έγχυση δεξμεδετομιδίνης σε 4 γάτες. Ι. Ψαθάς, Ε. Φλουράκη, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Κ. Παυλίδου, Δ. Ραπτόπουλος. Πρακτικά σελ. 411-412.
 32. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Πολλαπλή οργανική δυσλειτουργία ύστερα από θερμοπληξία σε σκύλο. Α. Μπόλια, Ε. Φλουράκη, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Κ. Παυλίδου. Πρακτικά σελ. 413-414.
 33. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης σε σκύλο ύστερα από χειρουργική αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού. Ε. Φλουράκη, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Κ. Παυλίδου, Ζ. Πολυζοπούλου. Πρακτικά σελ. 427-428.
 34. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Πρόκληση συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης λόγω περιοδοντικής νόσου στο σκύλο. Μ. Κούκη, Σ. Παπαδημητρίου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Δ. Μπιτχαβά. Πρακτικά σελ. 443-444.
 35. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Ενδοκοιλιακή υπέρταση ύστερα από τη χειρουργική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης σε σκύλο. Α. Κοτζαμπασάκη, Κ. Παυλίδου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Ε. Φλουράκη, Λ.Γ. Παπάζογλου. Πρακτικά σελ. 454-455 (poster).
 36. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Αντιμετώπιση της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης χωρίς γλυκοκορτικοειδή σε δύο γάτες και δύο σκύλους. Μ. Κούκη, Ε. Φλουράκη, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Κ. Παυλίδου, Ζ. Πολυζοπούλου. Πρακτικά σελ. 456-457 (poster).
 37. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2010. Επιτυχής αντιμετώπιση με ισοφλουράνιο ομαδικών επιληπτικών κρίσεων και επιληπτικής κατάστασης σε δύο σκύλους με ιδιοπαθή επιληψία. Α. Μπουργαζλή, Ε. Φλουράκη, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Κ. Παυλίδου, Ζ. Πολυζοπούλου. Πρακτικά σελ. 458-459 (poster).
 38. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, Cambridge, 30th-31st March 2010. A comparison between dexmedetomidine and dexmedetomidine-butorphanol premedication in rabbits undergoing surgery. Pavlidou, G. Kazakos, I. Savvas, T. Anagnostou, E. Flouraki, M. Svirkos, D. Raptopoulos. Proceedings.
 39. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, Cambridge, 30th-31st March 2010. A comparison of the effects of dexmedetomidine combined with ketamine or butorphanol for sedation in 2-month old rabbits. Flouraki, G. Kazakos, I. Savvas, T. Anagnostou, K. Pavlidou, N. Symeonidis, D. Raptopoulos. Proceedings.
 40. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, Cambridge, 30th-31st March 2010. Cerebrospinal fluid pressure and spinal cord perfusion pressure associated with three different preanaesthetic combinations in dogs. Epaminondas, G. Kazakos, I. Savvas, T. Anagnostou, D. Raptopoulos. Proceedings.
 41. 7th EVSSAR Congress, Louvain-La-Neuve, Belgium, 14-15 May 2010. Uterine rupture in the dog and the cat: report of 24 cases. N. Ververidis, K.N. Pantouli, A.I. Michael, A.I. Stamou, I. Savvas, M.E. Mylonakis, D.C. Orfanou, G.C. Fthenakis, C.M. Boscos. Proceedings p. 81.
 42. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Santorini, 2nd-4th September 2010. Incidence of gastro-οesophageal reflux after two different fasting times: a survey in dogs undergoing ovariohysterectomy. Savvas, A. Papastefanou, G. Kazakos, T. Anagnostou, D. Raptopoulos. Proceedings p. 45.
 43. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Santorini, 2nd-4th September 2010. The influence of premedication with opioids on the incidence of gastro-oesoaphageal reflux during anaesthesia in dogs (preliminary results). Flouraki, I. Savvas, D. Raptopoulos, T. Rallis, T. Anagnostou, G.M. Kazakos. Proceedings p. 46.
 44. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Santorini, 2nd-4th September 2010. Clinical study of transdiaphragmatic pressure during general anaesthesia in the dog (preliminary results). Pavlidou, I. Savvas, D. Raptopoulos, Y. Moens. Proceedings p. 53.
 45. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Santorini, 2nd-4th September 2010. Comparison of the analgesic effect of local infiltration vs. intravenous administration of meloxicam in dogs undergoing ovariohysterectomy (preliminary results). Basdani, L.G. Papazoglou, I. Savvas, G. Batzias, G.M. Kazakos. Proceedings p. 59.
 46. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Santorini, 2nd-4th September 2010. Use of a eutectic mixture of lidocaine 2.5% and prilocaine 2.5% as a local anesthetic in rabbits. Kazakos, I. Savvas, T. Anagnostou, E. Flouraki, K. Pavlidou, V. Sapanidou. Proceedings p. 93 (poster).
 47. 19th European Congress of Veterinary Dentistry, Nice, France, 23rd-25th September 2010. Periodontal disease as a potential factor of systemic inflammatory response in the dog. I. Kouki, S.A. Papadimitriou, G.M. Kazakos, I. Savas, D. Bithava. Proceedings p. 170-173.
 48. 2ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 25-27 Φεβρουαρίου 2011. Καθυστερημένες επιπλοκές από τη χορήγηση γενικής αναισθησίας. Αναφορά σε τέσσερα περιστατικά. Π. Τσομπανίδου, Ε. Φλουράκη, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 232-233.
 49. 2ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 25-27 Φεβρουαρίου 2011. Ρινίτιδα από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση κατά τη διάρκεια γενικής αναισθησίας σε σκύλο. Ε. Φλουράκη, Δ. Παρδάλη, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Κ. Αδαμαμά-Μωραΐτου. Πρακτικά σελ. 236-237.
 50. 2ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 25-27 Φεβρουαρίου 2011. Επιτυχής αντιμετώπιση του πόνου της οστεοαρθρίτιδας των ισχίων στον σκύλο με χορήγηση πολυμορφικής αναλγησίας. Αναφορά σε τρία περιστατικά. Ν. Χατζηπανταζή, Γ. Κουντούρης, Γ. Καζάκος, Π. Κοσμάς, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 238-239.
 51. 2ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 25-27 Φεβρουαρίου 2011. Κακώσεις του νευρικού συστήματος στη γάτα. Αναδρομική μελέτη 131 περιστατικών. Α. Ανατολίτου, Γ. Καζάκος, Ζ. Πολυζοπούλου, Ι. Σάββας, Μ. Καραγιαννοπούλου. Πρακτικά σελ. 258-259.
 52. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, Bari, 13th-15th April 2011. The influence of positive pressure ventilation on the incidence of gastro-oesophageal reflux during anaesthesia in dogs (preliminary results). Flouraki, I. Savvas, G.M. Kazakos, T. Anangnostou, B. Ourailoglou, D. Raptopoulos. Proceedings p. 61.
 53. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, Bari, 13th-15th April 2011. The effect of aminophylline on trans-diaphragmatic pressure in isoflurane anaesthetized dogs undergoing castration (preliminary results). Pavlidou, I. Savvas, Y. Moens, G. Kazakos, D. Raptopoulos. Proceedings p. 64.
 54. The 29th Annual VCRS Symposium, Vienna, 2nd-5th November 2011. The effect of two drug infusions on trans-diaphragmatic pressure in isoflurane anaesthetized dogs. Pavlidou, I. Savvas, D. Raptopoulos, Y. Moens. Proceedings.
 55. 3ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Φεβρουαρίου 2012. Μέτρηση της δια-διαφραγματικής πίεσης στην κλινική κτηνιατρική πράξη. Κ. Παυλίδου, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος, Y. Moens. Πρακτικά σελ. 273-276.
 56. 3ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Φεβρουαρίου 2012. Αναδρομική μελέτη της εκτομής της κεφαλής και του αυχένα του μηριαίου στον σκύλο. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Ε. Γεωργιάδη, Ν.Ν. Πράσινος, Ι. Σάββας, Γ. Τσιμόπουλος. Πρακτικά σελ. 343-346.
 57. 3ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Φεβρουαρίου 2012. Αναισθησιολογική διαχείριση περιστατικού με ναρκοληψία σε σκύλο. Ε. Φλουράκη, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Ν. Σούμπασης. Πρακτικά σελ. 387-390.
 58. 3ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Φεβρουαρίου 2012. Βραδυκαρδία μετά τη χορήγηση δοπαμίνης. Αναφορά σε δύο περιστατικά. Π. Τσομπανίδου, Γ.Μ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Λ. Παπάζογλου. Πρακτικά σελ. 391-394.
 59. 3ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Φεβρουαρίου 2012. Περιεγχειρητική διαχείριση 20 περιστατικών μετατραυματικής διαφραγματοκήλης στο σκύλο και στη γάτα. Χ. Κωστάκης, Γ.Μ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Λ.Γ. Παπάζογλου. Πρακτικά σελ. 395-398.
 60. 3ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Φεβρουαρίου 2012. Αναφορά σε περιστατικό ενδοκοιλιακής υπέρτασης μετά την αποκατάσταση διαφραγματοκήλης σε σκύλο. Ε. Φλουράκη, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Λ. Παπάζογλου. Πρακτικά σελ. 399-402.
 61. 3ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Φεβρουαρίου 2012. Ο ρόλος της ηρέμησης και της γενικής αναισθησίας στη διάγνωση του εξαρθρήματος της επιγονατίδας στον σκύλο. Π. Τσομπανίδου, Ν.Ν. Πράσινος, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 471-473.
 62. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, Davos, 22nd-23rd March 2012. The effect of pure oxygen or air/oxygen mixture on arterial blood oxygenation in spontaneously ventilated, isoflurane anaesthetised horses: a retrospective study. Schauvliege, I. Savvas, F. Gasthuys. Proceedings p. 34.
 63. Association of Veterinary Anaesthetists, Spring Meeting, Davos, 22nd-23rd March 2012. Measurements of trans-diaphragmatic pressure in ponies during total intravenous and isoflurane anaesthesia. Steblaj, S. Schauvliege, K. Pavlidou, I. Savvas, F. Gasthuys, Y. Moens. Proceedings p. 38.
 64. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8 Απριλίου 2012. Αιμοδυναμικές μεταβολές σε είκοσι περιστατικά διαφραγματοκήλης στα ζώα συντροφιάς. Μ. Βαφειάδου, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Λ. Παπάζογλου, Δ. Ραπτόπουλος.
 65. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8 Απριλίου 2012. Μεταβολισμός και διατροφή στον βαρέως πάσχοντα ασθενή. Κ. Παυλίδου, Γ.M. Καζάκος, Ι. Σάββας.
 66. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8 Απριλίου 2012. Περιεγχειρητική συγκέντρωση του νατρίου, καλίου και ασβεστίου στον σκύλο. Γιαννακάς, Σ. Μπάγιας, Δ. Μπιτχαβά, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Π. Τσομπανίδου.
 67. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8 Απριλίου 2012. Περιεγχειρητική συγκέντρωση του νατρίου, καλίου και ασβεστίου στη γάτα. Σ. Μπάγιας, Ν. Γιαννακάς, Δ. Μπιτχαβά, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Π. Τσομπανίδου.
 68. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Έκβαση 375 περιστατικών της Μονάδας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς του Α.Π.Θ.: Αναδρομική μελέτη και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Κ. Παυλίδου, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 403-406.
 69. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Μελέτη της αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης ύστερα από μαστεκτομή και η κλινική σημασία της. Μ. Βαφειάδου, Γ. Καζάκος, Λ. Γ. Παπάζογλου, Ι. Σάββας, Μ. Καραγιαννοπούλου Μ. Πρακτικά σελ. 553-556.
 70. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. In vitro μελέτη της αντοχής στην τάση εφελκισμού 4 τύπων συνδετικών συσκευών για θωρακικούς σωλήνες. Ι. Ψαθάς, Λ. Γ. Παπάζογλου, Δ. Μπικιάρης, Γ. Καζάκος, Ε. Μπασδάνη, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 557-560.
 71. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Περιαναισθητικοί θάνατοι και εφαρμογή ΕΚΑΡΠΑ στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς του Α.Π.Θ.: Αναδρομική μελέτη σε 1.819 περιστατικά. Β. Κυριακοπούλου,Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου. Πρακτικά σελ. 665-667.
 72. 12ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2013. Preconditioning του εγκεφάλου με ερυθρομυκίνη στην ολική κυκλοφορική παύση. Έλεγχος νευρωνικής βιωσιμότητας – πρώιμα αποτελέσματα. Χ. Κουτσογιαννίδης, O. Ανανιάδου, Φ. Αμπατζίδου, Κ. Διπλάρης, Α. Παπαστεφάνου, Ι. Σάββας, Ε. Johnson, Γ. Δρόσος. Πρακτικά σελ. 49-50.
 73. ACVS Veterinary Symposium, San Antonio, Texas, USA, October 24–26, 2013. Comparison of Local Infiltration and Intravenous Administration of Meloxicam in Dogs Undergoing Ovariohysterectomy Through a Ventral Midline Celiotomy. Basdani, L. G. Papazoglou, G. Batzias, I. Savvas. Vet Surg 2013;42:E73
 74. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Η επίδραση της χορηγούμενης στην εστία του κατάγματος μπουπιβακαΐνης στη μετεγχειρητική αναλγησία σε σκύλους που υποβάλλονται σε οστεοσύνθεση καταγμάτων μακρών οστών (προκαταρκτικά αποτελέσματα). E. Δημοπούλου, T. Αναγνώστου, N. N. Πράσινος, I. Σάββας Ι. Πρακτικά σελ. 327-330.
 75. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση σταφυλιών σε σκύλο. Χ. Κωστάκης, Ι. Σάββας, Π. Τσομπανίδου, Α. Μπουργαζλή, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Μ. Μυλωνάκης. Πρακτικά σελ. 337-340.
 76. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Υποψία οξέος πνευμονικού τραύματος μετά από μετάγγιση αίματος σε σκύλο. Χ. Κωστάκης, Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Π. Τσομπανίδου, Ν. Σούμπασης. Πρακτικά σελ. 341-344.
 77. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Κλινική μελέτη της επίδρασης του κλάσματος εισπνεόμενου οξυγόνου στην ανάπτυξη ατελεκτασίας σε σκύλους υπό γενική αναισθησία με ισοφλουράνιο και αυτόματη αναπνοή (προκαταρκτικά αποτελέσματα). Α. Μπουργαζλή, Ι. Σάββας, S. Schauvliege, Γ. Καζάκος. Πρακτικά σελ. 345-347.
 78. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Η χρήση της παρακεταμόλης στη διαχείριση του πόνου στο σκύλο. Αναφορά σε 4 περιστατικά. Π. Καραμιχάλη, Γ. Καζάκος, Π. Τσομπανίδου, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 349-351.
 79. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Προκαταρκτική διερεύνηση της πίεσης στον επισκληρίδιο χώρο κατά τη διενέργεια επισκληρίδιας αναισθησίας σε γάτες. Ε. Ελεκίδου, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 353-355.
 80. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Διακύμανση του αναπνευστικού φυσιολογικού νεκρού χώρου κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο. Σ. Γιαννικάκη, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 357-359.
 81. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Τοξίκωση από περμεθρίνη στη γάτα. Αναφορά σε δύο περιστατικά. Π. Τσομπανίδου, Ι. Σάββας, Χ. Κωστάκης, Γ. Μ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου. Πρακτικά σελ. 365-368.
 82. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Επίδραση της προαναισθητικής νηστείας στη μεταβολική απάντηση του οργανισμού στο χειρουργικό τραύμα, σε σκύλους που υποβάλλονται σε ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Π. Τσομπανίδου, Γ. Μ. Καζάκος, Ι. Σάββας, J. Robben, Δ. Μπιτχαβά. Πρακτικά σελ. 369-372.
 83. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Προσδιορισμός υποπληθυσμών Τ-λεμφοκυττάρων στο αίμα σκύλων με καρκίνο του μαστού (προκαταρκτικά αποτελέσματα). Μ. Καραγιαννοπούλου, Τ. Αναγνώστου, Α. Μαργαρίτη, Μ. Κριτσέπη-Κωνσταντίνου, Ν. Γιαννακάς, Δ. Ψάλλα, Ι. Σάββας, Λ. Παπάζογλου. Πρακτικά σελ. 517-520.
 84. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Η διαδιαφραγματική γαστροτομή ως μέθοδος αφαίρεσης ξένων σωμάτων από την περιφερική ενδοθωρακική μοίρα του οισοφάγου: αναδρομική μελέτη 8 περιστατικών στο σκύλο. Α. Δεληγιάννη, Λ. Γ. Παπάζογλου, Ε. Μπασδάνη, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Μ. Ν. Πατσίκας, Τ. Ράλλης. Πρακτικά σελ. 525-529.
 85. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Ο χαμένος χρόνος της αναισθησίας: από την εγκατάσταση έως την έναρξη της χειρουργικής επέμβασης. Σ. Μ. Ταχτσόγλου, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 593-595 (poster).
 86. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Vienna, 24th-26th September 2014. The effect of inspired oxygen fraction and type of surgery on atelectasis formation in isoflurane-anaesthetized, spontaneously breathing dogs. Bourgazli, I. Savvas, S. Schauvliege, G. Kazakos. Proceedings p. 55.
 87. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Vienna, 24th-26th September 2014. Preoperative fasting in dogs undergoing orthopaedic surgery and neurosurgery: the effect on stress response and gastro-oesophageal reflux. P. Tsompanidou, G.M. Kazakos, I. Savvas, J. Robben, D. Bitchava, D. Raptopoulos. Proceedings p. 39.
 88. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Vienna, 24th-26th September 2014. Investigation of the presence of epidural pressure waves in cats. Elekidou, I. Savvas. Proceedings p. 75 (poster).
 89. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Vienna, 24th-26th September 2014. Effect of preoperatively administered robenacoxib on buccal mucosal bleeding time in cats undergoing surgery. Kokoropoulou, G.M. Kazakos, I. Savvas, M. Mylonakis, P.P. Tsompanidou, D. Raptopoulos. Proceedings p. 78 (poster).
 90. 17th EVSSAR Congress, Wroclaw, 26th September 2014. Body temperature fluctuation after ovariohysterectomy in dogs in luteal phase, anoestrus and pyometra: A clinical study of 67 cases (preliminary results). Tzintzimis, G. Karnezi, I. Savvas, M. Kritsepi-Konstantinou, H. Kostakis, I.L. Oikonomidis, H.N. Ververidis. Proceedings p. 223 (poster).
 91. 6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Μαρούσι, 13-15 Μαρτίου 2015. Η συγκέντρωση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης στο αίμα ως δείκτης βαρύτητας του χειρουργικού τραύματος. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Π. Καραμιχάλη, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Π. Τσομπανίδου, Ν.Ν. Πράσινος. Πρακτικά σελ. 467-470.
 92. 6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Μαρούσι, 13-15 Μαρτίου 2015. Διαχρονικές μεταβολές στη συχνότητα χρήσης αναλγητικών ουσιών σε ένα πανεπιστημιακό κτηνιατρικό νοσοκομείο. Α. Γιώτας, Ε. Γονιός, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 565-567.
 93. 6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Μαρούσι, 13-15 Μαρτίου 2015. Επιτυχής αντιμετώπιση περιστατικού αυτόματου πνευμοθώρακα και εισροφητικής βρογχοπνευμονίας σε σκύλο. Α. Μπουργαζλή, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 647-650.
 94. 13ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-10 Μαΐου 2015. Εντατική θεραπεία με μια ματιά: Υποστήριξη και παρακολούθηση του κυκλοφορικού και του ουροποιητικού συστήματος. Π. Τσομπανίδου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 69.
 95. 13ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-10 Μαΐου 2015. Εντατική θεραπεία με μια ματιά: Οξεία επιδείνωση νευρολογικής εικόνας – τοξικώσεις – διαταραχές θερμορύθμισης. Ε. Σεργκελίδου, Δ. Σωφρονίου, Β. Γεωργάκη, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 70.
 96. 13ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-10 Μαΐου 2015. Εντατική θεραπεία με μια ματιά: Οξεία κοιλία – διαταραχές αιμόστασης. Δ. Σωφρονίου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 70.
 97. 7ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαρτίου 2016. Το σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης στη γάτα: αναφορά σε ένα περιστατικό. Τ. Πέντσου, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. Πρακτικά σελ. 65-68.
 98. 7ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαρτίου 2016. Περιεγχειρητική χρήση της δοπαμίνης σε τρεις γάτες. Τ. Πέντσου, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Ν.Ν. Πράσινος, Γ. Καζάκος. Πρακτικά σελ. 263-266.
 99. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Prague, 14th-17th September 2016. The effect of lidocaine application on the ovarian pedicle on heart rate variability in dogs undergoing ovariohysterectomy. Svoronou, A. Bourgazli, I. Savvas. Proceedings p. 33.
 100. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Prague, 14th-17th September 2016. Evaluation of respiratory physiologic dead space variability during general anaesthesia in dogs. Giannikaki, A. Bourgazli, I. Savvas. Proceedings p. 45.
 101. 14ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 15-18 Σεπτεμβρίου 2016. Σύγκριση ακετυλοπρομαζίνης σε συνδυασμό με βουτορφανόλη και του συνδυασμού της δεξμεδετομιδίνης με βουτορφανόλη ως προνάρκωση σε κουνέλια για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης: σύγκριση περιεγχειρητικών παραμέτρων monitoring. Α. Κυριακίδου, Ζ. Βουγιούκαλος, Τ. Πέντσου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου. Πρακτικά σελ. 113.
 102. 14ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 15-18 Σεπτεμβρίου 2016. Χρήση ακετυλοπρομαζίνης σε συνδυασμό με βουτορφανόλη έναντι δεξμεδετομιδίνης ως προαναισθητικό σχήμα σε κονίκλους εργαστηρίου για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης: σύγκριση περιεγχειρητικών παραμέτρων monitoring. Ζ. Βουγιούκαλος, Τ. Πέντσου, Α. Κυριακίδου, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. Πρακτικά σελ. 115.
 103. 14ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 15-18 Σεπτεμβρίου 2016. Σύγκριση παραμέτρων περιεγχειρητικού monitoring σε κουνέλια εργαστηρίου, έπειτα από προαναισθητική αγωγή με δεξμεδετομιδίνη ή δεξμεδετομιδίνη-βουτορφανόλη. Ζ. Βουγιούκαλος, Γ. Καζάκος, Α. Κυριακίδου, Τ. Πέντσου, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 116.
 104. 8ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Μαρτίου 2017. Περιαναισθητική διαχείριση χειρουργικής απολίνωσης ανοικτού αρτηριακού πόρου στον σκύλο: αναφορά σε 16 περιστατικά. Αδ. Κυριακίδου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Λ. Παπάζογλου, Χρ. Κουτίνας. Πρακτικά σελ. 87-88.
 105. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Berlin, 9th-11th November 2017. How much atipamezole to reverse the effect of an α2-agonist? A regression analysis study in dogs. Kyriakidou, K. Pavlidou, I. Savvas.
 106. 9ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαρτίου 2018. Μελέτη της έκφρασης επιλεγμένων micro-RNAs στον ορό αίματος σκύλων με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Κωνσταντινίδης, T. Ράλλης, M. Γαζούλη, E. Λεγάκη, Γ. Μπρέλλου, Ι. Σάββας, Χ. Δόβας, Θ. Παπαδόπουλος, Κ. Αδαμαμά- Μωραΐτου, Δ. Παρδάλη, A. Jergens, K. Allenspach. Πρακτικά σελ. 312-315.
 107. 9ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαρτίου 2018. Περιστατικό αγγειοστρογγύλωσης σε σκύλο στην Ελλάδα. Ταχμαζίδου, N. Παπαϊωάννου, A. Διάκου, I. Σάββας, M. Πατσίκας, I. Στυλιανάκη, D. Traversa, A. Di Cesare, M. Μυλωνάκης. Πρακτικά σελ. 326-328.
 108. 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2018. Μελέτη της επίδρασης της βουτορφανόλης στο καρδιαγγειακό και στο αναπνευστικό σύστημα κατά την προνάρκωση στο σκύλο. Β. Γεωργάκη, Ι. Σάββας, Χ. Κουτίνας, Γ. Καζάκος.
 109. 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2018. Αναδρομική μελέτη των κακώσεων της πυέλου στον σκύλο και τη γάτα. Τ. Σέλτσα, Ν. Πράσινος, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος.
 110. 13th World Congress of Veterinary Anaesthesiology, Venice, 25-29 September 2018. Lidocaine vs ropivacaine haematoma block for analgesia in dogs undergoing long-bone fracture repair (preliminary results). Dimopoulou, T. Anagnostou, I. Savvas, N. Prassinos. Proceedings p. 133 (poster).
 111. 13th World Congress of Veterinary Anaesthesiology, Venice, 25-29 September 2018. Effect of butorphanol alone and combined with acepromazine or dexmedetomidine on selected cardiovascular parameters in dogs. preliminary results. Georgaki, G. Kazakos, T. Anagnostou, Ch. Koutinas, I. Savvas, K. Pavlidou. Proceedings p. 141 (poster).
 112. 10ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 2-3 Μαρτίου 2019. Η εφαρμογή της μέτρησης της δια-διαφραγματικής πίεσης στη ΜΕΘ στο σκύλο: κλινική εμπειρία και πρακτικά πλεονεκτήματα. Κ. Παυλίδου, Ι. Σάββας. Πρακτικά σελ. 204-205.
 113. Association of Veterinary Anaesthetists, Autumn Meeting, Ghent, 11th-13th September 2019. Assessment of perioperative pain in intact and gonadectomized dogs undergoing orthopaedic surgery (preliminary results). Karamichali, T. Anagnostou, G. Kazakos, N. Prassinos, I. Savvas. Proceedings p. 105.

Φροντιστήρια

 1. Κλινικό διαδραστικό φροντιστήριο αναισθησιολογίας-εντατικής θεραπείας. Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2016.
 2. Αναισθησία σε ειδικές καταστάσεις: ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Ι. Σάββας. Περιφερειακές Διημερίδες Αναισθησιολογίας και Αναλγησίας, Μεσολόγγι, 1-2 Απριλίου 2017, Σύρος, 3-4 Ιουνίου 2017, Καστοριά, 2-3 Δεκεμβρίου 2017.
 3. Αναισθησία σε ειδικές καταστάσεις: ασθενείς με προβλήματα των νεφρών και του ήπατος. Ι. Σάββας. Περιφερειακές Διημερίδες Αναισθησιολογίας και Αναλγησίας, Μεσολόγγι, 1-2 Απριλίου 2017, Σύρος, 3-4 Ιουνίου 2017, Καστοριά, 2-3 Δεκεμβρίου 2017.
 4. Αναισθησία σε ειδικές καταστάσεις: νεαρά, υπερήλικα, παχύσαρκα, βραχυκεφαλικά και άλλες φυλές. Ι. Σάββας. Περιφερειακές Διημερίδες Αναισθησιολογίας και Αναλγησίας, Μεσολόγγι, 1-2 Απριλίου 2017, Σύρος, 3-4 Ιουνίου 2017, Καστοριά, 2-3 Δεκεμβρίου 2017.
 5. Κλινική αξιολόγηση του πόνου: Αναγνώριση του πόνου, κλίμακες βαθμολόγησης του πόνου. Ι. Σάββας. 7η Κτηνιατρική Ημερίδα – Διαχείριση του πόνου στην κλινική πράξη, Θεσσαλονίκη – 30 Μαρτίου 2019, Αθήνα – 31 Μαρτίου 2019.
 6. Τοπικά αναλγητικά: Τρόπος δράσης και τεχνικές τοπικής αναισθησίας-αναλγησίας. Ι. Σάββας. 7η Κτηνιατρική Ημερίδα – Διαχείριση του πόνου στην κλινική πράξη, Θεσσαλονίκη – 30 Μαρτίου 2019, Αθήνα – 31 Μαρτίου 2019.