Μια πολύ καλή εργασία δημοσιεύτηκε στο PLoS Biology με τίτλο How Many Species Are There on Earth and in the Ocean?. Οι συγγραφείς ψάχνοντας βάσεις δεδομένων και στέλνοντας ερωτηματολόγια, κατέληξαν ύστερα από ειδική στατιστική επεξεργασία στο αποτέλεσμα των 8,75±1,3 εκατομμυρίων ειδών. Αυτή η πρόβλεψη είναι εντυπωσιακή, αφού δείχνει ότι περίπου το 86% των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη Γη δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί ή ταξινομηθεί. Αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 91% στους ωκεανούς.

Αφήστε σχόλιο