Μιλώντας μ΄ έναν αγανακτισμένο νέο για επαναστάσεις
Μιλώντας μ΄ έναν αγανακτισμένο νέο για επαναστάσεις του Νίκου Δήμου

βαθμολογία: 3 από 5 αστέρια

Μια επιτομή των θέσεων του Νίκου Δήμου για θέματα κυρίως τεχνολογίας. Μια σύντομη συλλογή των απόψεών του, δοσμένη σε μορφή διαλόγου. Με πολλά αποσπάσματα παλιότερα δημοσιευμένων κειμένων του.

Goodreads