Το Ελληνικό ΑΕΙ είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αποτελείται από δύο μέρη: τους φοιτητές και τους καθηγητές. Και οι μεν και οι δε είναι τμήμα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο θα βρεις όλα τα ελαττώματα της ελληνικής κοινωνίας, και στους φοιτητές και στους καθηγητές. Επομένως, η προσπάθεια απαξίωσης και οι κατηγορίες που εκφράζονται αντανακλώνται σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Στο Ελληνικό ΑΕΙ απαντώνται φοιτητές και καθηγητές πολύ χαμηλού επιπέδου, που αμαυρώνουν το κύρος του. Υπάρχουν όμως και πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Υπάρχουν σχολές με πολλά προβλήματα και σχολές αναγνωρισμένες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η αναβάθμιση του Ελληνικού ΑΕΙ είναι μονόδρομος για την επιβίωσή του και βασίζεται αποκλειστικά στη συνεργασία των δύο μερών. Όποτε συνέβη κάτι τέτοιο τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Και οι μεν και οι δε πρέπει να παρατήσουν προσωπικά συμφέροντα, σκοπιμότητες και ανόητη στενομυαλιά, και να πορευτούν μαζί για ένα κοινό μέλλον. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε ότι οι μεν έχουν ανάγκη τους δε.

doncat

Αφήστε σχόλιο