Η «Ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας» διδάσκεται στην Γ’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου. Είναι μία σύνοψη της εξέλιξης των μαθηματικών, της φυσικής, της αστρονομίας και της τεχνολογίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Το αντικείμενο είναι πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, αναρωτιέμαι αν όλα αυτά γίνονται κατανοητά από τα παιδιά. Το κείμενο δεν είναι απλά περίληψη της ιστορίας. Είναι συμπύκνωση γεγονότων, με προσπάθεια επεξήγησης πολλών από αυτά. Οι φιλοσοφικές ανησυχίες των ερευνητών, οι τρέχουσες -ανά εποχή- πεποιθήσεις, τα λογικά άλματα των κορυφαίων επιστημόνων, παρατίθενται το ένα πίσω από το άλλο, σε έναν πυκνογραμμένο λόγο που δε σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Τι μένει τελικά στα παιδιά; Άλλο ένα μάθημα βαρετό για τις εξετάσεις.

Για άλλη μια φορά ο μαθητής δεν είναι το επίκεντρο.

Εκδόσεις: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αφήστε σχόλιο