Μέσα στον γριποπανικό, ακούμε και τους παπάδες να μιλούν για παθολογία, ιολογία, υγιεινή, επιδημιολογία, στατιστική, κ.λπ. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Δε φτάνει που έχουν πατήσει πόδι στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση, στη δημόσια οικονομία, στα κοινά, στην ψυχολογία μας, στις ζωές μας, θέλουν να βάλουν το χεράκι τους και στην επιστήμη. «Όξω ρεεε!» που έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος.

Αφήστε σχόλιο