Επιστημονικές επιτροπές

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (μέλος) 2019-
Συντονιστική Επιτροπή Αγγλόφωνου ΔΠΜΣ “Application of endoscopic surgical techniques in gynecology” (μέλος) 2022-

Διοικητικές θέσεις

Επικεφαλής της Μονάδας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς, του Τμήματος Κτηνιατρικής 2013-
Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής 2005-2006, 2009-2010, 2013-2015, 2019-2024
Διευθυντής του Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής 2021-2022
Μέλος της Επιτροπής για εξωτερική χρηματοδότηση του Τμήματος Κτηνιατρικής 2019-2020
Μέλος του Μητρώου Επιστημονικών Δημοσιεύσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής 2019-2020
Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Πειραματικών Πρωτοκόλλων (ΕΑΠΠ) της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής 2017-2023
Μέλος της Επιτροπής του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕ.Δ.Ε.Κ.) του Α.Π.Θ. 2019-2021
Πρόεδρος (chairperson) του Association of Veterinary Anaesthetists Educational Trust Fund 2016-2022