Επιστημονικές επιτροπές

 1. Επιτροπή Αξιολόγησης Πειραματικών Πρωτοκόλλων (ΕΑΠΠ) της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. (πρόεδρος)
 2. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (μέλος)

Διοικητικές θέσεις

 1. Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Κτηνιατρικής Σχολής για τα ακαδημαϊκά έτη:
  • 2022-2023
  • 2021-2022
  • 2020-2021
  • 2019-2020
  • 2014-2015
  • 2013-2014
  • 2009-2010
  • 2005-2006
 2. Μέλος της Επιτροπής για εξωτερική χρηματοδότηση του Τμήματος Κτηνιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 3. Μέλος του Μητρώου Επιστημονικών Δημοσιεύσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 4. Επικεφαλής της Μονάδας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς, του Τμήματος Κτηνιατρικής από το 2013.
 5. Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Πειραματικών Πρωτοκόλλων (ΕΑΠΠ) της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. από το 2017.
 6. Μέλος της Επιτροπής του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕ.Δ.Ε.Κ.) του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 7. Πρόεδρος (chairperson) του Association of Veterinary Anaesthetists Educational Trust Fund 2016-2022.