Επιστημονικές επιτροπές

Διοικητικές θέσεις

  • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2014-2015, 2013-2014, 2009-2010, 2005-2006.
  • Διευθυντής του Τομέα Κλινικών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
  • Μέλος της Επιτροπής για εξωτερική χρηματοδότηση του Τμήματος Κτηνιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
  • Μέλος του Μητρώου Επιστημονικών Δημοσιεύσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
  • Επικεφαλής της Μονάδας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς, του Τμήματος Κτηνιατρικής από το 2013.
  • Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Πειραματικών Πρωτοκόλλων (ΕΑΠΠ) της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. 2017-2023.
  • Μέλος της Επιτροπής του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕ.Δ.Ε.Κ.) του Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτος 2019-2020, 2020-2021.
  • Πρόεδρος (chairperson) του Association of Veterinary Anaesthetists Educational Trust Fund 2016-2022.