Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) δημοσίευσε το 2010 μια πολύ μεγάλη μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008» για την αποτύπωση και την ανάδειξη της επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας. Πρόκειται για βιβλιομετρική ανάλυση των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι βιβλιομετρικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο αριθμός και το (%) μερίδιο των δημοσιεύσεων, το (%) ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές, ο αριθμός και το (%) μερίδιο των αναφορών σε δημοσιεύσεις, ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων, καθώς και ο αριθμός και το ποσοστό (%) των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, ο αριθμός των ελληνικών δημοσιεύσεων ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παρουσιάζει από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 30 χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Επίσης, σε σχέση με τον αριθμό των δημοσιεύσεων αναλογικά με τον πληθυσμό της (δημοσιεύσεις ανά 1.000.000 κατοίκους), η Ελλάδα κατατάσσεται 17η μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία και η Ισπανία. Ωστόσο, όπως φαίνεται, παρά τη συνεχή ανοδική πορεία, η απήχηση των ελληνικών δημοσιεύσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα βρίσκεται ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα από τη μέση απήχηση που έχουν οι δημοσιεύσεις των χωρών μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Η επίδοση της Ελλάδας στην παραγωγή δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση είναι επίσης χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι κυριότεροι συντελεστές στην παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων είναι τα πανεπιστήμια, με πρώτο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεύτερο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, η Κτηνιατρική (ως Veterinary Science) περιλαμβάνεται στο θεματικό πεδίο Agricultural Sciences και βέβαια δεν είναι αντιπροσωπευτικά τα αποτελέσματα.

Αφήστε σχόλιο