Διδακτορική διατριβή

Η διάρκεια της προαναισθητικής νηστείας και η σύσταση της τροφής ως παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2000. http://dx.doi.org/10.12681/eadd/24777

Επιστημονικά δημοσιεύματα σε περιοδικά με κριτές (100)

2024

 1. Use of Gabapentin or Alprazolam in Cats during Postoperative, Short-Term Hospitalization. Papageorgiou V., Ververidis C, Mylonakis M.E., Savvas I., Kazakos G. Animals 2024;14:1840. https://doi.org/10.3390/ani14131840
 2. Saline volume required to achieve peristaltic intraluminal pressure during leak testing of canine colotomies, using two methods of luminal occlusion. Prastiti E., Savvas I., Angelou V., Papazoglou L.G. Open Vet J 2024;14(5):1130-1134. http://dx.doi.org/10.5455/OVJ.2024.v14.i5.6
 3. Isoflurane treatment for refractory and super-refractory status epilepticus in dogs. Sarpekidou E., Polyzois G., Papageorgiou V., Savvas I., Polizopoulou Z., Kazakos G. Front Vet Sci 2024. https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1338894
 4. Orally administered gabapentin and alprazolam induce comparable levels of anxiolysis and sedation in cats. Papageorgiou V., Ververidis C., Mylonakis M.E., Savvas I., Kazakos, G. J Am Vet Med Assoc 2024. https://doi.org/10.2460/javma.23.11.0660
 5. Cutaneous Canine Mast Cell Tumor: The Use of Proliferative Markers (Ki-67 and Ki-67 × AgNOR) in Cytological Samples for Diagnosis and Prognosis. C. Marouda, T. Anagnostou, B. Brunetti, I. Savvas, L.G. Papazoglou, D. Psalla. Vet Sci 2024;11:23. https://doi.org/10.3390/vetsci11010023

2023

 1. Comparison between the Effect of Lidocaine or Ropivacaine Hematoma Block and of Different Timings of Administration on Post-Operative Pain in Dogs Undergoing Osteosynthesis of Long-Bone Fractures. I. Dimopoulou, T. Anagnostou, I. Savvas, P. Karamichali, N. Prassinos. Animals 2023;13(18):2858. https://doi.org/10.3390/ani13182858
 2. A Retrospective Study on Canine and Feline Mortality during Anaesthesia at a University Clinic in Greece. K. Varkoulis, I. Savvas, T. Anagnostou, G. Kazakos, K. Pavlidou. Animals 2023;13(15):2486. https://doi.org/10.3390/ani13152486
 3. Effect of gonadectomy on pain assessment in dogs undergoing orthopaedic stifle surgery. P. Karamichali, T. Anagnostou, G.M. Kazakos, N. Prassinos, I. Dimopoulou, I. Savvas. Vet Anaesth Analg 2023;50(5)-430-438. https://doi.org/10.1016/j.vaa.2023.05.002

2022

 1. Factors Affecting Intraoperative Gastro-Oesophageal Reflux in Dogs and Cats. I. Savvas, K. Pavlidou, T. Anagnostou, E. Flouraki, G. Kazakos, D. Raptopoulos. Animals 2022;12(3):247.
 2. Postoperative serum potassium concentration in dogs that underwent ovariohysterectomy. V. Papageorgiou, C. Ververidis, I. Savvas, G. Kazakos. J Clin Med Surgery 2022;2(2):1044.
 3. The role of the sequential organ failure assessment score in evaluating the outcome in dogs with parvoviral enteritis. L. Kalogianni, Z.S. Polizopoulou, G. Kazakos, K. Kontopoulou, E. Triantafyllou, V.I. Siarkou, J.J. Ceron, S.C. Chaintoutis, C.I. Dovas, A. Tamvakis, A. Theodoridis, I. Savvas, A. Diakou, N. Soubasis. Res Vet Sci 2022;150:44-51.
 4. The Effect of Premedication on the Incidence of Gastroesophageal Reflux in 270 Dogs Undergoing General Anesthesia. E.S. Flouraki, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou, D. Raptopoulos. Animals 2022;12(19):2667.
 5. Prophylactic Effect of Fenestration on the Recurrence of Thoracolumbar Intervertebral Disc Disease in Dogs. A.E. Pontikaki, K. Pavlidou, Z. Polizopoulou, I. Savvas, G. Kazakos. Animals 2022;12(19):2601.
 6. Effect of anaesthesia on cell-mediated immunity in dogs undergoing mastectomy for mammary cancer. M. Karayannopoulou, T. Anagnostou, A. Margariti, M. Kritsepi-Konstantinou, D. Psalla, I. Savvas, G. Kazakos. Vet Anaesth Analg 2022;49(3):265-274.
 7. Τhe Effect of Opioid Administration on Cytologic and Histopathologic Diagnosis of Canine Cutaneous Mast Cell Tumors Treated by Surgical Excision. C. Marouda, T. Anagnostou, I. Savvas, L.G. Papazoglou, D. Psalla. Veterinary Sciences 2022;9(5):202.
 8. Effect of major versus minor mastectomy on host immunity in canine mammary cancer. M. Karayannopoulou, T. Anagnostou, A. Margariti, M. Kritsepi-Konstantinou, D. Psalla, A.L. Thomas, I. Savvas. Vet Immunol Immunopathol 2022;246:110403.
 9. The Effect of the Preoperative Fasting Regimen on the Incidence of Gastro-Oesophageal Reflux in 90 Dogs. P. Tsompanidou, J.H. Robben, I. Savvas, T. Anagnostou, N.N. Prassinos, G.M. Kazakos. Animals 2022;12(1):64.

2021

 1. Evaluation of the Effect of the Inspired Oxygen Fraction on Blood Oxygenation during Inhalant Anaesthesia in Horses: A Systematic Review with Meta-Analysis. I. Savvas, K. Pavlidou, C. Braun, S. Schauvliege, F. Staffieri, Y. Moens. Animals 2021;11(8):2245.
 2. The effect of artificial colloid solutions on renal function in severely ill dogs. E. Magrioti, E. Prastiti, V. Christodoulou, D. Christofi, K. Pavlidou, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2021;10(1):13-22.
 3. Use of propofol to induce food consumption by anorectic dogs following ovariohysterectomy. V. Papageorgiou, C. Ververidis, T. Anagnostou, I. Savvas, G. Kazakos. J Am Vet Med Assoc 2021;259(1):56-61.
 4. Α systematic review of the cardiopulmonary effects of alfaxalone when used as a main agent for induction and/or maintenance of anaesthesia in dogs. M. Zioga, S. Papadopoulos, A. Pavlidou, K. Pavlidou, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2021;10(2):80-95.
 5. First report of fatal autochthonous angiostrongylosis in a dog in Greece. A. Tachmazidou, N. Papaioannou, A. Diakou, I. Savvas, M. Patsikas, I. Stylianaki, S. Morelli, A. Di Cesare, M.E. Mylonakis. Vet Parasitol: Regional Studies and Reports 2021;23:100519.

2020

 1. The use of epidural puncture pressure profile to identify the epidural space in cats. E. Elekidou, I. Savvas, A. Bourgazli. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9(2):206-211.
 2. Remifentanil constant rate infusion reduces propofol and isoflurane requirements in spontaneously breathing dogs undergoing orthopaedic surgery. I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou, N. Prassinos. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9(2):197-205.
 3. Companion animal ethics: A neglected field of bioethics. C. Sardeli, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9(2):149-156.
 4. Transdiaphragmatic Gastrotomy for the Extraction of Distal Esophageal Foreign Bodies in 13 Dogs (1997–2016). A. Delligianni, L.G. Papazoglou, I. Savvas, G. Kazakos, M. Patsikas, V. Tsioli, K. Chatzimisios, V. Angellou, S. Liakouras, T. Rallis. J Am Anim Hosp Assoc 2020;56:17-22.
 5. Clinical investigations and treatment outcome in a European wildcat (Felis silvestris silvestris) infected by cardio-pulmonary nematodes. A. Diakoua, D. Dimzasa, C. Astaras, I. Savvas, A. Di Cesare, S. Morelli, Κ. Neofitos, D. Migli, D. Traversa. Vet Parasitol: Regional Studies and Reports 2020;19:100357.
 6. Colonic mucosal and serum expression of microRNAs in canine large intestinal inflammatory bowel disease. A.O. Konstantinidis, D. Pardali, K.K. Adamama-Moraitou, M. Gazouli, C.I. Dovas, E. Legaki, G.D. Brellou, I. Savvas, A.E. Jergens, T.S. Rallis, K. Allenspach. BMC Vet Res 2020;16:69.
 7. The effect of dexmedetomidine combined with butorphanol on cardiovascular and respiratory system in cats: A systematic review. K. Varkoulis, K. Pavlidou, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9:86-94.
 8. An update on the anaesthetic management of gastric dilatation – volvulus (GDV) in dogs. K. Pavlidou, G. Polizois, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9:95-103.
 9. Aspiration of gastric contents following a gastro-oesophageal reflux episode during general anaesthesia in a dog. E. Flouraki, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou, A. Bourgazli. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9:104-110.
 10. Gastric dilatation during sedation in a Doberman with intranasal malignancy. E. Totta, K. Pavlidou, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2020;9:111-117.
 11. Body temperature fluctuation after ovariohysterectomy in dogs in luteal phase, inactive phase and pyometra: a clinical study of 77 cases. Karnezi, E. Tzimtzimis, V. Rafailidis, C. Kostakis, I. Savvas, H. Ververidis. Topics Comp Anim Med 2020;40:100440.

2019

 1. The effect of progesterone on the anesthetic and analgesic requirements for ovariohysterectomy in the dog. C. Kostakis, T. Anagnostou, I. Savvas, C. Ververidis, A. Kourelis. J Hellenic Vet Med Soc 2019;70:1717-1726.
 2. Trans-diaphragmatic pressure measurement as a prognostic factor in the Intensive Care Unit in dogs. K. Pavlidou, I. Savvas. J Hellenic Vet Med Soc 2019;70:1851-1858.
 3. Scientific fraud in anaesthesiology publications (editorial). I. Savvas, K. Pavlidou. Vet Anaesth Analg 2019;46:147-149.
 4. Rhinitis following intraoperative gastro-oesophageal reflux in a dog. E. Flouraki, G. Kazakos, I. Savvas, D. Pardali, K. Adamama-Moraitou. Vet Rec Case Reports 2019;7: e000792.
 5. Investigating the Possible Protective Role of Direct Intra-arterial Administration of Mannitol and N-Acetylcysteine and Per Os Administration of Simvastatin Against Contrast-Induced Nephropathy: An Experimental Study in a Rabbit Model. T.E. Kalogirou, S. Meditskou, S. Davidopoulou, I. Savvas, A.G. Pitoulias, G.A. Pitoulias. Cardiovasc Intervent Radiol 2019;42:1777-1785.
 6. The measurement of trans-diaphragmatic pressure in critically ill dogs in the Intensive Care Unit: preliminary results. K. Pavlidou, I. Savvas. Hellenic J Comp Anim Med 2019;8:193-205.

2018

 1. The effect of aminophylline on trans-diaphragmatic pressure in isoflurane anaesthetised dogs undergoing castration. K. Pavlidou, I. Savvas, Y. Moens, G. Kazakos, D. Raptopoulos. J Hellenic Vet Med Soc 2018;69:831-838.
 2. Investigation of leakage holes created by four needle types used for closure of canine enterotomies. K. Mitsou, L.G. Papazoglou, I. Savvas, E. Tzimtzimis. Open Vet J 2018;8:411-414.

2017

 1. Gastro-oesophageal reflux in large-sized, deep-chested versus small-sized, barrel-chested dogs undergoing spinal surgery in sternal recumbency. T.L. Anagnostou, G.M. Kazakos, I. Savvas, C. Kostakis, P. Papadopoulou. Vet Anaesth Analg 2017;44:35-41.
 2. Evaluation of blood T-lymphocyte subpopulations involved in host cellular immunity in dogs with mammary cancer. M. Karayannopoulou, T. Anagnostou, A. Margariti, C. Kostakis, M. Kritsepi-Konstantinou, D. Psalla, I. Savvas. Vet Immunol Immunopathol 2017;186:45-50.
 3. Effect of intrafragmentary bupivacaine (haematoma block) on analgesic requirements in dogs undergoing fracture repair. I. Dimopoulou, T.L. Anagnostou, N.N. Prassinos, I. Savvas, M. Patsikas. Vet Anaesth Analg 2017;44:1189-1197.
 4. Lateral caudal axial pattern flap after tail amputation for coverage of a dorsal pelvic and perineal skin defect in a cat. P. Kokkinos, M. Kouki, G. Montzolis, I. Savvas, A. Delligiani, L.G. Papazoglou. Austral Vet Pract 2017;47:25-28.

2016

 1. A “light meal” three hours pre-operatively decreases the incidence of gastro-esophageal reflux in dogs. I. Savvas, D. Raptopoulos, T. Rallis. J Am Anim Hosp Assoc 2016;52:357-363.
 2. Evaluation of intra-articular injection of autologous platelet lysate (PL) in horses with osteoarthritis of the distal interphalangeal joint. P. Tyrnenopoulou, N. Diakakis, M. Karayannopoulou, I. Savvas, G. Koliakos. Vet Quarterly 2016;36:56-62.
 3. Απλές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας (διαχείριση στο ιατρείο χωρίς ανάλυση αερίων αίματος). Α. Κυριακίδου. Γ. Καζάκος. Ι. Σάββας. Hellenic J Comp Anim Med 2016;5:36-44.
 4. Comparison of maximum force to failure of 4 thoracostomy tube connecting devices. I Psathas, L.G. Papazoglou, D. Bikiaris, I. Savvas. G. Kazakos, E. Basdani. Vet Surg 2016;46:249-254.
 5. Laparoscopic autologous and heterologous ovarian transplantation in orthotopic and heterotopic location without vascular anastomosis in rabbits: morphologic and endocrinologic assessment. G. Pados, A. Sortsis, B.C. Tarlatzis, P. Skepastianos, K. Saratsi, J. Savas, V. Tzioufa, G. Kazakos. Gynecol Surg 2016;13:429-433.

2015

 1. The effect of the inspired oxygen fraction on arterial blood oxygenation in spontaneously breathing, isoflurane anaesthetized horses: a retrospective study. S. Schauvliege, I. Savvas, F. Gasthuys. Vet Anaesth Analg 2015;42:280-285.
 2. The effect of the stage of the ovarian cycle (anoestrus or dioestrus) and of pregnancy on the incidence of gastro-oesophageal reflux in dogs undergoing ovariohysterectomy. T.L. Anagnostou, I. Savvas, G.M. Kazakos, H.N. Ververidis, D. Psalla, C. Kostakis, P. Skepastianos, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2015:42;502-511.
 3. Comparison of three skin stretching devices for closure of skin defects on the limbs of dogs. V. Tsioli, L.G. Papazoglou, N. Papaioannou, D. Psalla, I. Savvas, L. Pavlidis, M. Karayannopoulou. J Vet Sci 2015;16:99-106.
 4. Effect of locally injected autologous platelet-rich plasma on second intention wound healing of acute full-thickness skin defects in dogs. M. Karayannopoulou, D. Psalla, G. Kazakos, P. Loukopoulos, N. Giannakas, I. Savvas, M. Kritsepi-Konstantinou, A. Chantes, L.G. Papazoglou. Vet Comp Orthop Traumatol 2015;28:172-178.
 5. Decreased DNA disruption in the porcine neocortex with erythromycin preconditioning during prolonged hypothermic circulatory arrest: evidence for neuroprotection. C.P.C. Koutsogiannidis, O.G. Ananiadou, F.C. Ampatzidou, I.P. Savvas, D.G. Mytilinaios, E.N. Nikolopoulou, T.G. Troupis, A.V. Charchanti, G.E. Drossos, E.O. Johnson. J Cardiac Surg 2015;30:525-531.

2014

 1. Locally injected autologous platelet-rich plasma enhanced tissue perfusion and improved survival of long subdermal plexus skin flaps in dogs. M. Karayannopoulou, L. G. Papazoglou, P. Loukopoulos, G. Kazakos, A. Chantes, N. Giannakas, I. Savvas, D. Psalla, M. Kritsepi-Konstantinou, D. Dionyssiou D. Vet Comp Orthop Traumatol 2014; 27:379–386.
 2. A minimally invasive method for clinical trans‐diaphragmatic pressure measurement in anaesthetized dogs. K. Pavlidou, I. Savvas, Y. Moens, D. Vasilakos, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2014; 41:278-283.
 3. Comparison of respiratory function during TIVA (romifidine, ketamine, midazolam) and isoflurane anaesthesia in spontaneously breathing ponies Part I: blood gas analysis and cardiorespiratory variables. B. Steblaj, S. Schauvliege, K. Pavlidou, F. Gasthuys, I. Savvas, L. Duchateau, L. Kowalczyk, Y. Moens. Vet Anaesth Analg 2014;41:583-591.
 4. Comparison of respiratory function during TIVA and isoflurane anaesthesia in ponies Part II: breathing patterns and transdiaphragmatic pressure. L. Kowalczyk, B. Steblaj, S. Schauvliege, J. P. Schramel, K. Pavlidou, I. Savvas, L. Duchateau, F. Gasthuys, Y. Moens. Vet Anaesth Analg 2014;41:592-601.

2013

 1. Periodontal disease is an inflammatory disease that has numerous consequences both locally and systemically. M.I. Kouki, S.A. Papadimitriou, G.M. Kazakos, I. Savas, D. Bitchava. J Vet Dent 2013; 30:26-29.
 2. Evaluation of aqueous tear production in dogs after general anaesthesia with medetomidine-propofol-carprofen-halothane. A. T. Komnenou, G. M. Kazakos, I. Savvas, A. L. Thomas. Vet Rec 2013; 173:142.
 3. Lipid peroxidation in neoplastic tissue of dogs with mammary cancer fed with different kinds of diet. M. Karayannopoulou, A. Fytianou, N. Assaloumidis, D. Psalla, I. Savvas, E. Kaldrymidou. Turk J Vet Anim Sci 2013; 37:449-453.
 4. The Effect of Four Anaesthetic Protocols for Maintenance of Anaesthesia on Trans-Diaphragmatic Pressure in Dogs. K. Pavlidou, I. Savvas, Y. P. S. Moens, D. Vasilakos, D. Raptopoulos. PLoS one 2013; 8:e75341.

2012

 1. Anesthesia and peri-operative management of a pneumonectomized dog. T.L. Anagnostou, K. Pavlidou, I. Savvas, G.M. Kazakos, L.G. Papazoglou, H.N. Ververidis, D. Raptopoulos. J Am Anim Hosp Assoc 2012; 48:145-149.

2011

 1. Mechanical ventilation. Part II: Basic principles and function of ventilators. K. Pavlidou, I. Savvas, T. Anagnostou. J Hellenic Vet Med Soc 2011;62(4):334-343.
 2. The Intensive Care Unit in Veterinary Clinical Practice. E. Flouraki, I. Savvas, G. Kazakos. J Hellenic Vet Med Soc 2011;62(4):344-351.
 3. Evaluation of the effectiveness of an ointment based on Alkannins/Shikonins on second intention wound healing in the dog. M. Karayannopoulou, V. Tsioli, P. Loukopoulos, T.L. Anagnostou, N. Giannakas, I. Savvas, L.G. Papazoglou, E. Kaldrymidou. Can J Vet Res 2011;75:42-48.
 4. Acute hypoadrenocorticism (adrenal crisis) in the dog: a report on six clinical cases. D. Kasabalis, N. Soubasis, D. Pardali, I. Savas, K. Pavlidou, T.A. Petanides, D. Papadimitriou, V. Varlami, A.F. Koutinas. J Hellenic Vet Med Soc 2011;62(1):13-20.
 5. Remifentanil/isoflurane anesthesia in five dogs with liver disease undergoing liver biopsy. T.L. Anagnostou, G.M. Kazakos, I. Savvas, L.G. Papazoglou, T.S. Rallis, D. Raptopoulos. J Am Anim Hosp Assoc 2011;47:e103-e109.
 6. New experimental rabbit animal model for Cervical Spondylotic Myelopathy. G. Klironomos, S. Karadimas, A. Mavrakis, P. Mirilas, I. Savvas, E. Papadaki, D. Papachristou, G. Gatzounis. Spinal Cord 2011;49:1097-1102.

2010

 1. Μηχανικός αερισμός των πνευμόνων. Μέρος Ι: Φυσιολογία και φυσιοπαθολογία. Χ. Νικολάου, Ι. Σάββας, Α. Παπαστεφάνου. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2010;61:61-75.
 2. Αναγνώριση και αντιμετώπιση του πόνου στα ιπποειδή. Ε.Μ. Αμανίτη, Ι. Σάββας, Ν. Διακάκης. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2010;61(2):134-143.
 3. Η χρήση των συνθετικών κολλοειδών διαλυμάτων στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας, Α. Παπαστεφάνου, Τ. Αναγνώστου. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2010;61(2):154-166.
 4. Computed tomography and radiographic indirect lymphography for visualization of mammary lymphatic vessels and the sentinel lymph node in normal cats. M.N. Patsikas, P.L. Papadopoulou, A. Charitanti, G.M. Kazakos, C.B. Soultani, N.E. Tziris, S.I. Tzegas, S. Jakovljevic, I. Savas, K.G. Stamoulas. Vet Radiol Ultrasound 2010;51:299-304.
 5. Comparison of absorbable and nonabsorbable sutures for intradermal skin closure in cats. L.G. Papazoglou, V. Tsioli, N. Papaioannou, M. Georgiadis, I. Savvas, N. Prassinos, V. Kouti, D. Bikiaris, C. Hadzigiannakis, N. Zavros. Can Vet J 2010;51:770–772.

2009

 1. Analgesia for Small Animal Thoracic Surgery. K. Pavlidou, L.G. Papazoglou, I. Savvas, G, Kazakos. Compend Contin Educ Vet 2009;Sep:432-436.
 2. Η επιλογή του κατάλληλου «τελικού σημείου» (endpoint) στα πειράματα όπου χρησιμοποιούνται ζώα. Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2009;26:778-786.
 3. Γαλακτικά ιόντα: η σημασία τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κ. Παυλίδου, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2009;60:553-562.
 4. Effect of endogenous progesterone and oestradiol-17βon the incidence of gastro-oesophageal reflux and on the barrier pressure during general anaesthesia in the female dog. T.L. Anagnostou, I. Savvas, G.M. Kazakos, H.N. Ververidis, M.-R. Haritopoulou, T.S. Rallis, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2009;36:308-318.
 5. The effect of pre-anaesthetic fasting time and type of food on gastric content volume and acidity in dogs. Savvas, T. Rallis, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2009;36:539-546.

2008

 1. Thiopental and halothane dose-sparing effects of magnesium sulphate in dogs. T.L. Anagnostou, I. Savvas, G.M. Kazakos, D. Raptopoulos, H. Ververidis, N. Roubies. Vet Anaesth Analg 2008;35: 93-99.
 2. Incisional block with bupivacaine for analgesia after celiotomy in dogs. I. Savvas, L.G. Papazoglou, G. Kazakos, T. Anagnostou, V. Tsioli, D. Raptopoulos. J Am Anim Hosp Assoc 2008;44:60-66.
 3. Conservative Management of a Distal Epiphyseal Metacarpal Fracture in a Skyros Pony. E-A. Amaniti, N. Diakakis, M. Patsikas, I. Savvas. J Equine Sci 2008;19(3):57-61.

2007

 1. Bloodless Laparoscopic Liver Resection Using Radiofrequency Thermal Energy in the Porcine Model. K. Tsalis, K. Blouhos, K. Vasiliadis, S. Kalfadis, T. Tsachalis, I. Savvas, D. Betsis. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2007;17:22-25.
 2. Use of the laryngeal mask airway in rabbits: placement and efficacy. G.M. Kazakos, T. Anagnostou, I. Savvas, D. Raptopoulos, D. Psalla, I.M. Kazakou. Lab Anim (NY) 2007;36(4):29-34.
 3. Η αντιμετώπιση του πόνου στη γάτα. Γ.Μ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2007;58(3):257-269.

2006

 1. Effects of Allopurinol Treatment on the Progression of Chronic Nephritis in Canine Leishmaniosis (Leishmania infantum). K. Plevraki, A.F. Koutinas, H. Kaldrymidou, N. Roumpies, L.G. Papazoglou, M.N. Saridomichelakis, I. Savvas, and L. Leondides. J Vet Intern Med 2006;20:228-233.
 2. Successful resuscitation from cardiac arrest associated with extradural lidocaine in a dog. I. Savvas, T. Anagnostou, L.G. Papazoglou, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2006;33:175-178.
 3. Comparison of Three Methods for Closure of Mastectomy Incisions in Dogs. L.G. Papazoglou, V. Tsioli, M. Karayannopoulou, I. Savvas, G. Kazakos, E. Kaldrymidou. Aust Vet Practit 2006;36:156-162.
 4. Επιληπτικές κρίσεις ύστερα από χορήγηση ξυλαζίνης σε ίππο. Ι. Σάββας. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2006;57(2):116-121.

2005

 1. Blood gas and acid-base status during tiletamine/zolazepam anaesthesia in dogs. I. Savvas, K. Plevraki, D. Raptopoulos, A.F. Koutinas. Vet Anaesth Analg 2005;32:94-100.
 2. A retrospective study of presentation, treatment, and outcome of free-ranging raptors in Greece (1997-2000). A.Th. Komnenou, I. Georgopoulou, I. Savvas, A. Dessiris. J Zoo Wildl Med 2005;36(2):222-228.

2004

 1. What is your diagnosis? Ventricular tachycardia. I. Savvas, L.G. Papazoglou, D. Raptopoulos. J Small Anim Pract 2004;45:231, 272-273.
 2. Αναγνώριση και αξιολόγηση-εκτίμηση του πόνου σε πειραματόζωα (τρωκτικά, κόνικλος). T. Αναγνώστου, M. Περράκη, I. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2004;2:68-76.
 3. Intestinal obstruction due to sand in a dog. L.G. Papazoglou, M.N. Patsikas, P. Papadopoulou, I. Savas, T. Petanides, T. Rallis. Vet Rec 2004;155:809.

2003

 1. Surgical treatment of gastric impaction in farmed ostriches. A.T. Komnenou, G.K. Georgiades, I. Savvas, A. Dessiris. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 2003;50:474-477.
 2. Ultrasonographic findings of intestinal intussusception in seven cats. M.N. Patsikas, L.G. Papazoglou, N.G. Papaioannou, I. Savvas, G.M. Kazakos, A.K. Dessiris. J Feline Med Surg 2003;5:335-343.

2001

 1. Gastro-oesophageal reflux during thiopentone or propofol anaesthesia in the cat. A.D. Galatos, I. Savas, N.N. Prassinos, D. Raptopoulos. J Vet Med 2001;48:287-294.
 2. High-rise syndrome in cats: 207 cases (1988-1998).G. Papazoglou, A.D. Galatos, M.N. Patsikas, I. Savas, L. Leontidis, M. Trifonidou, M. Karayianopoulou. Aust Vet Practit 2001;31:98-102.
 3. Aerophagia and gastric dilatation following tiletamine/zolazepam anaesthesia in a dog. Savas, K. Plevraki, D. Raptopoulos. Vet Rec 2001;149:20-21.

Εισηγήσεις σε συνέδρια

 1. Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση: τι έχει αλλάξει; K. Παυλίδου, Ι. Σάββας. 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2018.
 2. Παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών (κλινικά vs. ηλεκτρονικά μέσα). Ι. Σάββας, K. Παυλίδου. 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2018.
 3. Ηρέμηση σε ζώο με τραύμα πριν τη σταθεροποίηση. K. Παυλίδου, Ι. Σάββας. 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2018.
 4. Αναλγητική υποστήριξη ζώων με καρκίνο. Ι. Σάββας, K. Παυλίδου. 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2018.
 5. Προεγχειρητική και μετεγχειρητική παρακολούθηση σκύλου με οξεία διάταση και στροφή στομάχου. K. Παυλίδου, I. Σάββας. 9ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαρτίου 2018. Πρακτικά σελ. 92-94.
 6. Περιεγχειρητική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ι. Σάββας, T. Αναγνώστου. 9ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαρτίου 2018.Πρακτικά σελ. 70-74.
 7. Το σύνδρομο της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης στα ζώα συντροφιάς: παθογένεια, διάγνωση και θεραπεία. I. Σάββας. 8ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Μαρτίου 2017. Πρακτικά σελ. 87-91.
 8. Γάτα και αναλγησία. Ι. Σάββας, Α. Μπουργαζλή. 7ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαρτίου 2016. Πρακτικά σελ. 63-69.
 9. Η ψυχολογία του πάσχοντος ζώου και του ιδιοκτήτη του μπροστά στην εξέλιξη και ίσως στη μοιραία κατάληξη του χρόνιου νοσήματος. Ι. Σάββας (στρογγυλή τράπεζα). 6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Μαρούσι, 13-15 Μαρτίου 2015. Πρακτικά σελ. 437-439.
 10. Περι-εγχειρητική διαχείριση του σκύλου με χρόνια νεφρική νόσο. Α. Παπαστεφάνου, Ι. Σάββας. 6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Μαρούσι, 13-15 Μαρτίου 2015. Πρακτικά σελ. 347-354.
 11. Περιεγχειρητική διαχείριση του σταθεροποιημένου ή μη διαβητικού σκύλου και γάτας. Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου. 6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Μαρούσι, 13-15 Μαρτίου 2015. Πρακτικά σελ. 341-346.
 12. Χρόνιος πόνος πέρα από την οστεοαρθρίτιδα. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Πρακτικά σελ. 219-224.
 13. Αντιμετώπιση του πόνου στη χειρουργική της κοιλίας. Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Πρακτικά σελ. 71-77.
 14. Διατροφική υποστήριξη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ι. Σάββας, Κ. Παυλίδου. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Πρακτικά σελ. 67-74.
 15. Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης/πολυοργανική δυσλειτουργία (SIRS/MODS). Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Πρακτικά σελ. 61-65.
 16. Οξυγονοθεραπεία και υποστήριξη του αναπνευστικού συστήματος. Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Πρακτικά σελ. 43-57.
 17. Έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών (monitoring). Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Πρακτικά σελ. 37-41.
 18. Αναισθησιολογικές επιπλοκές σε υγιή ζώα. Γ.Μ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8 Απριλίου 2012. Πρακτικά.
 19. Στελεχιαία αναισθησία των άκρων στον σκύλο: η χρήση της συσκευής νευροεντοπισμού. Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8 Απριλίου 2012. Πρακτικά.
 20. Anaesthesia in pigs.2nd Hands-on Thoracoscopic Workshop, Thessaloniki, 18th-20th March 2011. I. Savvas.
 21. “Debate”: Ενέσιμη ή εισπνευστική αναιθησία; Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Σαντορίνη, 5 Σεπτεμβρίου 2010. Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος.
 22. Βασικές αρχές ενέσιμης αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Δ. Ραπτόπουλος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Σαντορίνη, 5 Σεπτεμβρίου 2010. Πρακτικά σελ. 51-57.
 23. Βασικές αρχές εισπνευστικής αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Δ. Ραπτόπουλος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Σαντορίνη, 5 Σεπτεμβρίου 2010. Πρακτικά σελ. 41-49.
 24. Anaesthesia in pigs. Hands-on Thoracoscopic Workshop, Thessaloniki, 12th-14th March 2010. I. Savvas.
 25. Ηρέμηση και αναισθησία σε ζώα με νόσους της καρδιάς. Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Δ. Ραπτόπουλος. 1ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 20-21 Φεβρουαρίου 2010. Πρακτικά σελ. 92-94.
 26. Υποστήριξη του κυκλοφορικού κατά την αναισθησία και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. 1ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 20-21 Φεβρουαρίου 2010. Πρακτικά σελ. 88-91.
 27. Εφαρμοσμένη φυσιολογία και monitoring του κυκλοφορικού συστήματος. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Δ. Ραπτόπουλος. 1ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 20-21 Φεβρουαρίου 2010. Πρακτικά σελ. 85-87.
 28. Anaesthesia and peri-operative care. I. Savvas. Course on Laboratory Animal Science.S.R.C. Alexander Fleming, 22 September-3 October 2008, Vari, Greece.
 29. Anaesthesia and peri-operative care. I. Savvas. Course on Laboratory Animal Science.S.R.C. Alexander Fleming, 24 September-5 October 2007, Vari, Greece.
 30. Αναισθησιολογική μεταχείριση ζώων με προβλήματα από το αναπνευστικό. Δ. Ραπτόπουλος, Ι. Σάββας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Πρακτικά σελ. 148-151.
 31. Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο σκύλο και στη γάτα. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Πρακτικά σελ. 63-66.
 32. Το σύνδρομο της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας στο σκύλο. Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Πρακτικά σελ. 22-24.
 33. Βασικές αρχές αναλγησίας στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας. Επιστημονική Διημερίδα Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Λεμεσός, 3-4 Μαρτίου 2007.
 34. Βασικές αρχές εισπνευστικής αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας. Επιστημονική Διημερίδα Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Λεμεσός, 3-4 Μαρτίου 2007.
 35. Βασικές αρχές ενέσιμης αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας. Επιστημονική Διημερίδα Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Λεμεσός, 3-4 Μαρτίου 2007.
 36. Πρωτόκολλα τοπικής αναισθησίας και αναλγησίας στη χειρουργική της άρθρωσης του γονάτου. Ι. Σάββας. 2η Διημερίδα Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2006. Πρακτικά σελ. 13-15.
 37. Αναλγησία και κατάγματα. Ι. Σάββας. 1η Διημερίδα Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, Θεσσαλονίκη, 11-12 Δεκεμβρίου 2004. Πρακτικά σελ. 85-90.
 38. Pre-operative fasting: “Nill per os after midnight”-time to change? D. Raptopoulos, I. Savvas. 29th World Small Animal Veterinary Congress (WSAVA), 10th European Congress (FECAVA), 7th Hellenic Congress (HVMS), Rhodes, October 6-9 2004. Proceedings pp. 14-17.
 39. Αναλγητικά φάρμακα – πρωτόκολλα περιεγχειρητικής αναλγησίας στην πράξη. Ημερίδα Αναλγησίας, Μύκονος, 5 Ιουνίου 2004. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος, Λ.Γ. Παπάζογλου.
 40. Ενέσιμη αναισθησία στα ιπποειδή και τα παραγωγικά ζώα. Επιστημονική Εκδήλωση: «Πρακτικές μέθοδοι αναισθησίας στα κατοικίδια ζώα», Λαμία, 17 Μαΐου 2003. Δ. Ραπτόπουλος, Ι. Σάββας.
 41. Ενέσιμη αναισθησία στα μικρά ζώα. Επιστημονική Εκδήλωση: «Πρακτικές μέθοδοι αναισθησίας στα κατοικίδια ζώα», Λαμία, 17 Μαΐου 2003. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος.
 42. Πρακτικές εφαρμογές τοπικής αναισθησίας στην πρόληψη του διεγχειρητικού και μετεγχειρητικού πόνου σε επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία. Λ.Γ. Παπάζογλου, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Ημερίδα «Περιεγχειρητική Αναλγησία», Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2002 και Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2003. Πρακτικά σελ. Γ1-Γ8.
 43. Αναλγητικά φάρμακα – πρωτόκολλα περιεγχειρητικής αναλγησίας στην πράξη. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος, Λ.Γ. Παπάζογλου. Ημερίδα «Περιεγχειρητική Αναλγησία», Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2002 και Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2003. Πρακτικά σελ. Β1-Β37.
 44. Αντιμετώπιση του πόνου: από τη θεωρία στην πράξη. Δ. Ραπτόπουλος, Ι. Σάββας, Λ.Γ. Παπάζογλου. Ημερίδα «Περιεγχειρητική Αναλγησία», Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2002 και Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2003. Πρακτικά σελ. Α1-Α13.
 45. Αναισθησία σε ειδικές καταστάσεις ΙΙ: πεπτικό, γεννητικό. Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος, , Γ. Καζάκος. Ημερίδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Μικρών Ζώων, Γούβες, Κρήτη, 29 Σεπτεμβρίου 2002. Πρακτικά σελ. 119-145.
 46. Αναισθησία σε ειδικές καταστάσεις Ι: κυκλοφορικό, αναπνευστικό, ουροποιητικό, ενδοκρινικό. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος, Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος. Ημερίδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Μικρών Ζώων, Γούβες, Κρήτη, 29 Σεπτεμβρίου 2002. Πρακτικά σελ. 103-118.
 47. Επιλογή εξοπλισμού για τον έλεγχο των ζωτικών λειτουργιών (monitoring) στα μικρά ζώα. Δ. Ραπτόπουλος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος. Ημερίδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Μικρών Ζώων, Γούβες, Κρήτη, 29 Σεπτεμβρίου 2002. Πρακτικά σελ. 91-101.
 48. Αναισθητικές μηχανές και συστήματα. Δ. Ραπτόπουλος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος. Ημερίδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Μικρών Ζώων, Γούβες, Κρήτη, 29 Σεπτεμβρίου 2002. Πρακτικά σελ. 67-90.
 49. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε βαρέως πάσχοντα ζώα. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Δ. Ραπτόπουλος. Ημερίδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Μικρών Ζώων, Γούβες, Κρήτη, 29 Σεπτεμβρίου 2002. Πρακτικά σελ. 51-66.
 50. Οξυγονοθεραπεία στο σκύλο και στη γάτα. Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Δ. Ραπτόπουλος. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2001. Πρακτικά σελ. 85-93.
 51. Ενέσιμη αναισθησία των εξωτικών κατοικίδιων ζώων. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας – Ενέσιμη Αναισθησία των Κατοικίδιων Ζώων, Πορταριά – Πήλιο, 5-6 Δεκεμβρίου 1998, Πρακτικά σελ. 59-69.
 52. Ενέσιμη αναισθησία των ιπποειδών, των μηρυκαστικών και του χοίρου. Δ. Ραπτόπουλος, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας – Ενέσιμη Αναισθησία των Κατοικίδιων Ζώων, Πορταριά – Πήλιο, 5-6 Δεκεμβρίου 1998, Πρακτικά σελ. 27-58.
 53. Ενέσιμη αναισθησία του σκύλου και της γάτας. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος, Γ. Καζάκος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας – Ενέσιμη Αναισθησία των Κατοικίδιων Ζώων, Πορταριά – Πήλιο, 5-6 Δεκεμβρίου 1998, Πρακτικά σελ. 1-25.
 54. Περιεγχειρητικός έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών (monitoring) στο σκύλο και στη γάτα. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα 27-29 Μαρτίου 1998, Πρακτικά σελ. 314-328.
 55. Περιεγχειρητική αναλγησία στο σκύλο και στη γάτα. Ι. Σάββας, Σ.Ε. Αντωνίου, Π. Δαμιανάκη, Δ. Ραπτόπουλος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα 27-29 Μαρτίου 1998, Πρακτικά σελ. 291-306.

Κεφάλαια βιβλίων

 • The Use of the Laryngeal Mask Airway in Rabbits. G.M. Kazakos, I. Savvas, T. Anagnostou, I.M. Kazakou, D. Raptopoulos. In: Protective Devices: Types, Uses and Safety. V.E. Argosyan (ed). Nova Science Publishers, 2010. pp. 239-243.
 • Anestezija kod macaka i pasa [Anaesthesia in cats and dogs]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 155-164.
 • Anestezija kod prezivara [Anaesthesia in ruminants]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 165-169.
 • Anestezija kod svinja [Anaesthesia in swine]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 171-174.
 • Anestezija kod konja [Anaesthesia in horses]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 175-182.
 • Anestezija laboratorijskih zivotinja i ptica [Anaesthesia in laboratory animals and birds]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 183-188.

Μεταφράσεις κεφαλαίων βιβλίων

 1. Αναισθητική συσκευή και εξατμιστήρες. Ι. Σάββας. Στο: Εγχειρίδιο BSAVA Αναισθησία και Αναλγησία του Σκύλου και της Γάτας (τρίτη έκδοση). Επιμέλεια: Ι. Σάββας. Εκδόσεις Παρισιάνου 2019.
 2. Αναπνευστικά (αναισθητικά) συστήματα (κυκλώματα) και βοηθητικός εξοπλισμός. Ι. Σάββας. Στο: Εγχειρίδιο BSAVA Αναισθησία και Αναλγησία του Σκύλου και της Γάτας (τρίτη έκδοση). Επιμέλεια: Ι. Σάββας. Εκδόσεις Παρισιάνου 2019.
 3. Αυτόματοι αναπνευστήρες. Ι. Σάββας. Στο: Εγχειρίδιο BSAVA Αναισθησία και Αναλγησία του Σκύλου και της Γάτας (τρίτη έκδοση). Επιμέλεια: Ι. Σάββας. Εκδόσεις Παρισιάνου 2019.
 4. Διαχείριση του πόνου ΙΙ: τεχνικές τοπικής και περιοχικής αναισθησίας. Ι. Σάββας. Στο: Εγχειρίδιο BSAVA Αναισθησία και Αναλγησία του Σκύλου και της Γάτας (τρίτη έκδοση). Επιμέλεια: Ι. Σάββας. Εκδόσεις Παρισιάνου 2019.
 5. Νόσοι του νευρικού συστήματος. Ι. Σάββας. Στο: Εγχειρίδιο BSAVA Αναισθησία και Αναλγησία του Σκύλου και της Γάτας (τρίτη έκδοση). Επιμέλεια: Ι. Σάββας. Εκδόσεις Παρισιάνου 2019.
 6. Λήψη Βιολογικών Υλικών για Εργαστηριακές Εξετάσεις. Ι. Σάββας. Στο: Ιστορικό, Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικοί Χειρισμοί στα Ζώα Συντροφιάς. Επιμέλεια: Τ.Σ. Ράλλης, Κ.Κ. Αδαμαμά-Μωραΐτου. Εκδόσεις Ροτόντα, 2010.
 7. Προαναισθητικη Εξέταση. Ι. Σάββας. Στο: Ιστορικό, Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικοί Χειρισμοί στα Ζώα Συντροφιάς. Επιμέλεια: Τ.Σ. Ράλλης, Κ.Κ. Αδαμαμά-Μωραΐτου. Εκδόσεις Ροτόντα, 2010.

Επιμέλεια μετάφρασης βιβλίων

 1. Εγχειρίδιο BSAVA Αναισθησία και Αναλγησία του Σκύλου και της Γάτας (τρίτη έκδοση). Εκδόσεις Παρισιάνου 2019.