Ένα φανταστικό ταξίδι στις δυνάμεις του 10. Από το 10 στο 1024 και από εκεί στο 10-15. Σαράντα δυνάμεις σε 9 λεπτά! Θα χρειαστείτε ευρυζωνιακή σύνδεση.

Αφήστε σχόλιο