Τελικά οι τιμές των ευρυζωνιακών συνδέσεων άρχισαν να πέφτουν και στην Ελλάδα, οπότε άλλαξα provider. Βέβαια έμεινα δεκαπέντε ημέρες με μια απλή dialup σύνδεση, αλλά now I’m back.

Αφήστε σχόλιο