• η λειτουργία του οισοφάγου και η μελέτη της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα
  • η περιεγχειρητική αναλγησία
  • το shock
  • η μελέτη της συσπαστικότητας του διαφράγματος κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας
  • η ανάπτυξη ατελεκτασίας του πνεύμονα κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας