Publications

You may also visit:
Google scholar
ResearchGate
ORCID

Research – clinical papers

 1. Η επίδραση της γενικής αναισθησίας στη θερμοκρασία του σώματος του σκύλου. Ι. Σάββας. Anima 1994;3:94-98.
 2. Συχνότητα μόλυνσης του νωπού κρέατος μηρυκαστικών και χοίρου με Sarcocystis spp. Ι. Σάββας, Α. Πλευράκη. Κτηνοτροφία και Ανάπτυξη 1995;20:18-23.
 3. Η διάρκεια της προαναισθητικής νηστείας και η σύσταση της τροφής ως παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο. Ι. Σάββας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2000.
 4. Gastro-oesophageal reflux during thiopentone or propofol anaesthesia in the cat. A.D. Galatos, I. Savas, N.N. Prassinos, D. Raptopoulos. J Vet Med 2001;48:287-294. [PubMed]
 5. High-rise syndrome in cats: 207 cases (1988-1998). L.G. Papazoglou, A.D. Galatos, M.N. Patsikas, I. Savas, L. Leontidis, M. Trifonidou, M. Karayianopoulou. Aust Vet Practit 2001;31:98-102.
 6. Aerophagia and gastric dilatation following tiletamine/zolazepam anaesthesia in a dog. I. Savas, K. Plevraki, D. Raptopoulos. Vet Rec 2001;149:20-21. [PubMed]
 7. Surgical treatment of gastric impaction in farmed ostriches. A.T. Komnenou, G.K. Georgiades, I. Savvas, A. Dessiris. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 2003;50:474-477. [PubMed]
 8. Ultrasonographic findings of intestinal intussusception in seven cats. M.N. Patsikas, L.G. Papazoglou, N.G. Papaioannou, I. Savvas, G.M. Kazakos, A.K. Dessiris. J Feline Med Surg 2003;5:335-343. [Pub Med]
 9. What is your diagnosis? Ventricular tachycardia. I. Savvas, L.G. Papazoglou, D. Raptopoulos. J Small Anim Pract 2004;45:231, 272-273. [PubMed]
 10. Intestinal obstruction due to sand in a dog. L.G. Papazoglou, M.N. Patsikas, P. Papadopoulou, I. Savas, T. Petanides, T. Rallis. Vet Rec 2004;155:809. [Pub Med]
 11. Blood gas and acid-base status during tiletamine/zolazepam anaesthesia in dogs. I. Savvas, K. Plevraki, D. Raptopoulos, A.F. Koutinas. Vet Anaesth Analg 2005;32:94–100. [PubMed]
 12. A retrospective study of presentation, treatment, and outcome of free-ranging raptors in Greece (1997–2000). A.Th. Komnenou, I. Georgopoulou, I. Savvas, A. Dessiris. Journal of Zoo and Wildlife Medicine 2005;36(2):222-228. [PubMed]
 13. Effects of Allopurinol Treatment on the Progression of Chronic Nephritis in Canine Leishmaniosis (Leishmania infantum). K. Plevraki, A.F. Koutinas, H. Kaldrymidou, N. Roumpies, L.G. Papazoglou, M.N. Saridomichelakis, I. Savvas, and L. Leondides. J Vet Intern Med 2006;20:228–233. [PubMed]
 14. Successful resuscitation from cardiac arrest associated with extradural lidocaine in a dog. I. Savvas, T. Anagnostou, L.G. Papazoglou, D. Raptopoulos. Vet Anaes Analg 2006;33:175–178. [PubMed]
 15. Comparison of Three Methods for Closure of Mastectomy Incisions in Dogs. L.G. Papazoglou, V. Tsioli, M. Karayannopoulou, I. Savvas, G. Kazakos, E. Kaldrymidou. Aust Vet Practit 2006;36:156-162.
 16. Επιληπτικές κρίσεις ύστερα από χορήγηση ξυλαζίνης σε ίππο. Ι. Σάββας. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2006;57(2):116-121.
 17. Bloodless Laparoscopic Liver Resection Using Radiofrequency Thermal Energy in the Porcine Model. K. Tsalis, K. Blouhos, K. Vasiliadis, S. Kalfadis, T. Tsachalis, I. Savvas, D. Betsis. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2007;17:22–25. [PubMed]
 18. Use of the laryngeal mask airway in rabbits: placement and efficacy. G.M. Kazakos, T. Anagnostou, I. Savvas, D. Raptopoulos, D. Psalla, I.M. Kazakou. Lab Anim (NY) 2007;36(4):29-34. [PubMed]
 19. Thiopental and halothane dose-sparing effects of magnesium sulphate in dogs. T.L. Anagnostou, I. Savvas, G.M. Kazakos, D. Raptopoulos, H. Ververidis, N. Roubies. Vet Anaesth Analg 2008;35(2):93-99. [PubMed]
 20. Incisional block with bupivacaine for analgesia after celiotomy in dogs. I. Savvas, L.G. Papazoglou, G. Kazakos, T. Anagnostou, V. Tsioli, D. Raptopoulos. J Am Anim Hosp Assoc 2008;44:60-66. [PubMed]
 21. Conservative Management of a Distal Epiphyseal Metacarpal Fracture in a Skyros Pony. E-A. Amaniti, N. Diakakis, M. Patsikas, I. Savvas. J Equine Sci 2008;19(3):57-61.
 22. Effect of endogenous progesterone and oestradiol-17β on the incidence of gastro-oesophageal reflux and on the barrier pressure during general anaesthesia in the female dog. T.L. Anagnostou, I. Savvas, G.M. Kazakos, H.N. Ververidis, M.-R. Haritopoulou, T.S. Rallis, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2008;35(2):308-318. [PubMed]
 23. The effect of pre-anaesthetic fasting time and type of food on gastric content volume and acidity in dogs. I. Savvas, T. Rallis, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2009;36:539-546. [PubMed]
 24. Computed tomography and radiographic indirect lymphography for visualization of mammary lymphatic vessels and the sentinel lymph node in normal cats. M.N. Patsikas, P.L. Papadopoulou, A. Charitanti, G.M. Kazakos, C.B. Soultani, N.E. Tziris, S.I. Tzegas, S. Jakovljevic, I. Savas, K.G. Stamoulas. Vet Radiol Ultrasound 2010;51:299-304. [PubMed]
 25. Comparison of absorbable and nonabsorbable sutures for intradermal skin closure in cats. L.G. Papazoglou, V. Tsioli, N. Papaioannou, M. Georgiadis, I. Savvas, N. Prassinos, V. Kouti, D. Bikiaris, C. Hadzigiannakis, N. Zavros. Can Vet J 2010;51:770–772. [PubMed]
 26. Evaluation of the effectiveness of an ointment based on Alkannins/Shikonins on second intention wound healing in the dog. M. Karayannopoulou, V. Tsioli, P. Loukopoulos, T.L. Anagnostou, N. Giannakas, I. Savvas, L.G. Papazoglou, E. Kaldrymidou. Can J Vet Res 2011;75:42-48. [PubMed]
 27. Acute hypoadrenocorticism (adrenal crisis) in the dog: a report on six clinical cases. D. Kasabalis, N. Soubasis, D. Pardali, I. Savas, K. Pavlidou, T.A. Petanides, D. Papadimitriou, V. Varlami, A.F. Koutinas. J Hellenic Vet Med Soc 2011;62(1):13-20.
 28. Remifentanil/isoflurane anesthesia in five dogs with liver disease undergoing liver biopsy. T.L. Anagnostou, G.M. Kazakos, I. Savvas, L.G. Papazoglou, T.S. Rallis, D. Raptopoulos. J Am Anim Hosp Assoc 2011;47:e103-e109. [PubMed]
 29. New experimental rabbit animal model for Cervical Spondylotic Myelopathy. G. Klironomos, S. Karadimas, A. Mavrakis, P. Mirilas, I. Savvas, E. Papadaki, D. Papachristou, G. Gatzounis. Spinal Cord 2011;49:1097-1102. [PubMed]
 30. Anesthesia and peri-operative management of a pneumonectomized dog. T.L. Anagnostou, K. Pavlidou, I. Savvas, G.M. Kazakos, L.G. Papazoglou, H.N. Ververidis, D. Raptopoulos. J Am Anim Hosp Assoc 2012; 48:145-149. [PubMed]
 31. Periodontal disease is an inflammatory disease that has numerous consequences both locally and systemically. M.I. Kouki, S.A. Papadimitriou, G.M. Kazakos, I. Savas, D. Bitchava. J Vet Dent 2013; 30:26-29. [PubMed]
 32. Evaluation of aqueous tear production in dogs after general anaesthesia with medetomidine-propofol-carprofen-halothane. A. T. Komnenou, G. M. Kazakos, I. Savvas, A. L. Thomas. Vet Rec 2013; 173:142. [PubMed]
 33. Lipid peroxidation in neoplastic tissue of dogs with mammary cancer fed with different kinds of diet. M. Karayannopoulou, A. Fytianou, N. Assaloumidis, D. Psalla, I. Savvas, E. Kaldrymidou. Turk J Vet Anim Sci 2013; 37:449-453.
 34. The Effect of Four Anaesthetic Protocols for Maintenance of Anaesthesia on Trans-Diaphragmatic Pressure in Dogs. K. Pavlidou, I. Savvas, Y. P. S. Moens, D. Vasilakos, D. Raptopoulos. PloS one 2013; 8:e75341. doi:10.1371/journal.pone.0075341. [PubMed]
 35. Locally injected autologous platelet-rich plasma enhanced tissue perfusion and improved survival of long subdermal plexus skin flaps in dogs. M. Karayannopoulou, L. G. Papazoglou, P. Loukopoulos, G. Kazakos, A. Chantes, N. Giannakas, I. Savvas, D. Psalla, M. Kritsepi-Konstantinou, D. Dionyssiou D. Vet Comp Orthop Traumatol 2014; 27:379–386. [PubMed]
 36. A minimally invasive method for clinical trans‐diaphragmatic pressure measurement in anaesthetized dogs. K. Pavlidou, I. Savvas, Y. Moens, D. Vasilakos, D. Raptopoulos. Vet Anaesth Analg 2014; 41:278-283. [PubMed]
 37. Comparison of respiratory function during TIVA and isoflurane anaesthesia in ponies Part II: breathing patterns and transdiaphragmatic pressure. L. Kowalczyk, B. Steblaj, S. Schauvliege, J. P. Schramel, K. Pavlidou, I. Savvas, L. Duchateau, F. Gasthuys, Y. Moens. Vet Anaesth Analg 2014;41:592-601. [PubMed]
 38. Comparison of respiratory function during TIVA (romifidine, ketamine, midazolam) and isoflurane anaesthesia in spontaneously breathing ponies Part I: blood gas analysis and cardiorespiratory variables. B. Steblaj, S. Schauvliege, K. Pavlidou, F. Gasthuys, I. Savvas, L. Duchateau, L. Kowalczk, Y. Moens. Vet Anaesth Analg 2014;41:583-591. [PubMed]
 39. The effect of the inspired oxygen fraction on arterial blood oxygenation in spontaneously breathing, isoflurane anaesthetized horses: a retrospective study. S. Schauvliege, I. Savvas, F. Gasthuys. Vet Anaesth Analg 2015;42:280–285. [PubMed]
 40. The effect of the stage of the ovarian cycle (anoestrus or dioestrus) and of pregnancy on the incidence of gastro-oesophageal reflux in dogs undergoing ovariohysterectomy. Vet Anaesth Analg 2015;42:502-511. [PubMed]
 41. Comparison of three skin-stretching devices for closing skin defects on the limbs of dogs. V. Tsioli, L.G. Papazoglou, N. Papaioannou, D. Psalla, I. Savvas, L. Pavlidis, M. Karayannopoulpou. J Vet Sci 2015;16:99-106. [PubMed]
 42. Effect of locally injected autologous platelet-rich plasma on second intention wound healing of acute full-thickness skin defects in dogs. M. Karayannopoulou, D. Psalla, G. Kazakos, P. Loukopoulos, N. Giannakas, I. Savvas, M. Kritsepi-Konstantinou, A. Chantes, L.G. Papazoglou. Vet Comp Orthop Traumatol 2015;28:172-178. [PubMed]
 43. Decreased DNA Disruption in the Porcine Neocortex with Erythromycin Preconditioning during Prolonged Hypothermic Circulatory Arrest: Evidence for Neuroprotection. C.P.C. Koutsogiannidis, O.G. Ananiadou, F.C. Ampatzidou, I.P. Savvas, D.G. Mytilinaios, E.N. Nikolopoulou, T.G. Troupis, A.V. Charchanti, G.E. Drossos, E.O. Johnson. J Card Surg 2015;30:525-531. [PubMed]
 44. Evaluation of intra-articular injection of autologous platelet lysate (PL) in horses with osteoarthritis of the distal interphalangeal joint. P. Tyrnenopoulou, N. Diakakis, M. Karayannopoulou, I. Savvas, G. Koliakos. Vet Q 2016;36:56-62. [PubMed]
 45. Laparoscopic autologous and heterologous ovarian transplantation in orthotopic and heterotopic location without vascular anastomosis in rabbits: morphologic and endocrinologic assessment. G. Pados, A. Sortsis, B. C. Tarlatzis, P. Skepastianos, K. Saratsi, J. Savas, V. Tzioufa, G. Kazakos (2016). Gynecol Surg 2016;13:429-433.
 46. A “Light Meal” Three Hours Preoperatively Decreases the Incidence of Gastro-Esophageal Reflux in Dogs. I. Savvas, D. Raptopoulos, T. Rallis. J Am Anim Hosp Assoc 2016;52:357-363. [PubMed]
 47. Comparison of maximum force to failure of 4 thoracostomy tube connecting devices. I. Psathas, L. G. Papazoglou, D. Bikiaris, I. Savvas, G. Kazakos, E. Basdani. Vet Surg 2016; doi.org/10.1111/vsu.12605.
 48. Effect of intrafragmentary bupivacaine (haematoma block) on analgesic requirements in dogs undergoing fracture repair. I. Dimopoulou, T.L. Anagnostou, N.N. Prassinos, I. Savvas, M. Patsikas. Vet Anaesth Analg 2017; doi.org/10.1016/j.vaa.2017.01.005.
 49. Gastro‐oesophageal reflux in large‐sized, deep‐chested versus small‐sized, barrel‐chested dogs undergoing spinal surgery in sternal recumbency. T.L. Anagnostou, G.M. Kazakos, I. Savvas, C. Kostakis, P. Papadopoulou. Vet Anaesth Analg 2017; 44:35-41. [PubMed]
 50. Evaluation of blood T-lymphocyte subpopulations involved in host cellular immunity in dogs with mammary cancer. M. Karayannopoulou, T. Anagnostou, A. Margariti, Ch. Kostakis, M. Kritsepi-Konstantinou, D. Psalla, I. Savvas. Vet Immunol Immunopathol 2017;186:45–50. [PubMed]
 51. Comparison of maximum force to failure of 4 thoracostomy tube connecting devices. Ι. Psathas, L. Papazoglou, D. Bikiaris, I. Savvas, G. Kazakos, E. Basdani. Vet Surg 2017;46(2):249-254. [PubMed]
 52. The effect of aminophylline on trans-diaphragmatic pressure in isoflurane anaesthetised dogs undergoing castration. K. Pavlidou, I. Savvas, Y. Moens, G. Kazakos, D. Raptopoulos. J Hellenic Vet Med Soc 2018;69(1):831-838.
 53. Investigation of leakage holes created by four needle types used for closure of canine enterotomies. K. Mitsou, L. Papazoglou, I. Savvas, E. Tzimtzimis. Open Vet J 2018;8(4):411-414.
 54. Scientific fraud in anaesthesiology publications. I. Savvas, K. Pavlidou. Vet Anaesth Analg 2019;46(2):147-149.

Reviews

 1. Περιεγχειρητική αναλγησία στο σκύλο και στη γάτα. Ι. Σάββας, Σ.Ε. Αντωνίου, Π. Δαμιανάκη, Δ. Ραπτόπουλος. 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα 27-29 Μαρτίου 1998, Πρακτικά σελ. 291-306.
 2. Περιεγχειρητικός έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών (monitoring) στο σκύλο και στη γάτα. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα 27-29 Μαρτίου 1998, Πρακτικά σελ. 314-328.
 3. Ενέσιμη αναισθησία του σκύλου και της γάτας. Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος, Γ. Καζάκος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας – Ενέσιμη Αναισθησία των Κατοικίδιων Ζώων, Πορταριά – Πήλιο, 5-6 Δεκεμβρίου 1998, Πρακτικά σελ. 1-25.
 4. Ενέσιμη αναισθησία των ιπποειδών, των μηρυκαστικών και του χοίρου. Δ. Ραπτόπουλος, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας – Ενέσιμη Αναισθησία των Κατοικίδιων Ζώων, Πορταριά – Πήλιο, 5-6 Δεκεμβρίου 1998, Πρακτικά σελ. 27-58.
 5. Ενέσιμη αναισθησία των εξωτικών κατοικίδιων ζώων. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας – Ενέσιμη Αναισθησία των Κατοικίδιων Ζώων, Πορταριά – Πήλιο, 5-6 Δεκεμβρίου 1998, Πρακτικά σελ. 59-69.
 6. Οξυγονοθεραπεία στο σκύλο και στη γάτα. Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Δ. Ραπτόπουλος. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2001, Πρακτικά σελ.85-93.
 7. Αναγνώριση και αξιολόγηση-εκτίμηση του πόνου σε πειραματόζωα (τρωκτικά, κόνικλος). T. Αναγνώστου, M. Περράκη, I. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2004; 2:68-76.
 8. Pre-operative fasting: “Nill peros after midnight”-time to change? D. Raptopoulos, I. Savvas. 29th World Small Animal Veterinary Congress (WSAVA), 10th European Congress (FECAVA), 7th Hellenic Congress (HVMS), Rhodes, October 6-9 2004. Proceedings pp. 14-17.
 9. Αναλγησία και κατάγματα. Ι. Σάββας. 1η Διημερίδα Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, Θεσσαλονίκη, 11-12 Δεκεμβρίου 2004. Πρακτικά σελ. 87-92.
 10. Πρωτόκολλα τοπικής αναισθησίας και αναλγησίας στη χειρουργική της άρθρωσης του γονάτου. Ι. Σάββας. 2η Διημερίδα Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2006. Πρακτικά σελ. 13-15.
 11. Βασικές αρχές ενέσιμης αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας. Επιστημονική Διημερίδα Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Λεμεσός, 3-4 Μαρτίου 2007.
 12. Βασικές αρχές εισπνευστικής αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας. Επιστημονική Διημερίδα Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Λεμεσός, 3-4 Μαρτίου 2007.
 13. Βασικές αρχές αναλγησίας στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας. Επιστημονική Διημερίδα Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Λεμεσός, 3-4 Μαρτίου 2007.
 14. Το σύνδρομο της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας στο σκύλο. Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Πρακτικά σελ. 22-24.
 15. Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο σκύλο και στη γάτα. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Πρακτικά σελ. 63-66.
 16. Αναισθησιολογική μεταχείριση ζώων με προβλήματα από το αναπνευστικό. Δ. Ραπτόπουλος, Ι. Σάββας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2007. Πρακτικά σελ. 148-151.
 17. Η αντιμετώπιση του πόνου στη γάτα. Γ.Μ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2007;58(3):257-269.
 18. Analgesia for Small Animal Thoracic Surgery. K. Pavlidou, L.G. Papazoglou, I. Savvas, G, Kazakos. Compend Contin Educ Vet 2009;Sep:432-436. [PubMed]
 19. Η επιλογή του κατάλληλου «τελικού σημείου» (endpoint) στα πειράματα όπου χρησιμοποιούνται ζώα. Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2009;26:778-786.
 20. Γαλακτικά ιόντα: η σημασία τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κ. Παυλίδου, Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2009;60:553-562.
 21. Μηχανικός αερισμός των πνευμόνων. Μέρος Ι: Φυσιολογία και φυσιοπαθολογία. Χ. Νικολάου, Ι. Σάββας, Α. Παπαστεφάνου. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2010;61:61-75.
 22. Εφαρμοσμένη φυσιολογία και monitoring του κυκλοφορικού συστήματος. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Δ. Ραπτόπουλος. 1ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 20-21 Φεβρουαρίου 2010. Πρακτικά σελ. 85-87.
 23. Υποστήριξη του κυκλοφορικού κατά την αναισθησία και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος. 1ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 20-21 Φεβρουαρίου 2010. Πρακτικά σελ. 88-91.
 24. Ηρέμηση και αναισθησία σε ζώα με νόσους της καρδιάς. Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Δ. Ραπτόπουλος. 1ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 20-21 Φεβρουαρίου 2010. Πρακτικά σελ. 92-94.
 25. Αναγνώριση και αντιμετώπιση του πόνου στα ιπποειδή. Ε.Μ. Αμανίτη, Ι. Σάββας, Ν. Διακάκης. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2010;61(2):134-143.
 26. Η χρήση των συνθετικών κολλοειδών διαλυμάτων στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας, Α. Παπαστεφάνου, Τ. Αναγνώστου. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2010;61(2):154-166.
 27. Βασικές αρχές εισπνευστικής αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα. Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Δ. Ραπτόπουλος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Σαντορίνη, 5 Σεπτεμβρίου 2010. Πρακτικά σελ. 41-49.
 28. Βασικές αρχές ενέσιμης αναισθησίας στο σκύλο και τη γάτα. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου, Δ. Ραπτόπουλος. Ημερίδα Κτηνιατρικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Σαντορίνη, 5 Σεπτεμβρίου 2010. Πρακτικά σελ. 51-57.
 29. Mechanical ventilation. Part II: Basic principles and function of ventilators. K. Pavlidou, I. Savvas, T. Anagnostou. J Hellenic Vet Med Soc 2011;62(4):334-343.
 30. The Intensive Care Unit in Veterinary Clinical Practice. E. Flouraki, I. Savvas, G. Kazakos. J Hellenic Vet Med Soc 2011;62(4):344-351.
 31. Στελεχιαία αναισθησία των άκρων στον σκύλο: η χρήση της συσκευής νευροεντοπισμού. Τ. Αναγνώστου, Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8 Απριλίου 2012. Πρακτικά.
 32. Αναισθησιολογικές επιπλοκές σε υγιή ζώα. Γ.Μ. Καζάκος, Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας. 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8 Απριλίου 2012. Πρακτικά.
 33. Έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών (monitoring). Ι. Σάββας, Γ. Καζάκος. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Πρακτικά σελ. 37-41.
 34. Οξυγονοθεραπεία και υποστήριξη του αναπνευστικού συστήματος. Τ. Αναγνώστου, Ι. Σάββας. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Πρακτικά σελ. 43-57.
 35. Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης/πολυοργανική δυσλειτουργία (SIRS/MODS). Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Πρακτικά σελ. 61-65.
 36. Διατροφική υποστήριξη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ι. Σάββας, Κ. Παυλίδου. 4ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2013. Πρακτικά σελ. 67-74.
 37. Αντιμετώπιση του πόνου στη χειρουργική της κοιλίας. Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Πρακτικά σελ. 71-77.
 38. Χρόνιος πόνος πέρα από την οστεοαρθρίτιδα. Γ. Καζάκος, Ι. Σάββας. 5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαρτίου 2014. Πρακτικά σελ. 219-224.
 39. Περιεγχειρητική διαχείριση του σταθεροποιημένου ή μη διαβητικού σκύλου και γάτας. Ι. Σάββας, Τ. Αναγνώστου. 6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Μαρούσι, 13-15 Μαρτίου 2015. Πρακτικά σελ. 341-346.
 40. Περι-εγχειρητική διαχείριση του σκύλου με χρόνια νεφρική νόσο. Α. Παπαστεφάνου, Ι. Σάββας. 6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Μαρούσι, 13-15 Μαρτίου 2015. Πρακτικά σελ. 347-354.
 41. Γάτα και αναλγησία. Ι. Σάββας, Α. Μπουργαζλή. 7ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαρτίου 2016. Πρακτικά σελ. 63-69.
 42. Το σύνδρομο της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης στα ζώα συντροφιάς: παθογένεια, διάγνωση και θεραπεία. 8ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, Αθήνα, 10-12 Μαρτίου 2017. I. Σάββας. Πρακτικά σελ. 87-91.

Book chapters

 • Anestezija kod macaka i pasa [Anaesthesia in cats and dogs]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 155-164.
 • Anestezija kod prezivara [Anaesthesia in ruminants]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 165-169.
 • Anestezija kod svinja [Anaesthesia in swine]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 171-174.
 • Anestezija kod konja [Anaesthesia in horses]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 175-182.
 • Anestezija laboratorijskih zivotinja i ptica [Anaesthesia in laboratory animals and birds]. D. Raptopoulos, I. Savvas, G. Kazakos, T. Anagnostou. In: Veterinarska Anesteziologija [Veterinary Anaesthesiology]. D. Vucovic (ed). Fakultet Veterinarske Medicine. Bograd, Serbia, 2009. pp 183-188.
 • The Use of the Laryngeal Mask Airway in Rabbits. G.M. Kazakos, I. Savvas, T. Anagnostou, I.M. Kazakou, D. Raptopoulos. In: Protective Devices: Types, Uses and Safety. V.E. Argosyan (ed). Nova Science Publishers, 2010. pp. 239-243.

Book translations

 • Λήψη Βιολογικών Υλικών για Εργαστηριακές Εξετάσεις. Ι. Σάββας. Στο: Ιστορικό, Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικοί Χειρισμοί στα Ζώα Συντροφιάς. Επιμέλεια: Τ.Σ. Ράλλης, Κ.Κ. Αδαμαμά-Μωραΐτου. Εκδόσεις Ροτόντα 2010.
 • Προαναισθητική Εξέταση. Ι. Σάββας. Στο: Ιστορικό, Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικοί Χειρισμοί στα Ζώα Συντροφιάς. Επιμέλεια: Τ.Σ. Ράλλης, Κ.Κ. Αδαμαμά-Μωραΐτου. Εκδόσεις Ροτόντα 2010.