Γεννήτρια πολιτικού λόγου
(έκδοση 0.1 beta, © ΙΣ)

 

Μια μεγάλη προσφορά του ιστοτόπου μας στους υποψήφιους πολιτικούς! Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί refresh/reload του browser ένα νέο λογύδριο εμφανίζεται.

Κυρίες και κύριοι,

Η καθημερινή πρακτική έχει δείξει ότι η έκταση και η μέθοδος διαμόρφωσης των στελεχών εγκαινιάζουν μια διεργασία που συμβάλλει στο να τελειοποιήσουμε ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης. Ταυτόχρονα με τις διεθνείς συγκυρίες οι παρούσες δομές του συστήματος αυτού μάς βοηθούν να προετοιμάσουμε και να αφομοιώσουμε τις νέες τάσεις και κατευθύνσεις απέναντι στις προκλήσεις των καιρών. Η επιμέλεια της οργάνωσης και προπάντων το δυνάμωμα και η επέκταση των δομών αποτελούν μια πολύ σημαντική βάση για τις βάσεις μιας προοδευτικής μετεξέλιξης. Περιττεύει να τονίσω ότι η σταθερή άνοδος στην ποιότητα και την ποσότητα των προσπαθειών μας μάς υποχρεώνουν να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επιτάχυνση του έργου μας. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η αδιάκοπη προσήλωση και προσπάθειά μας στην πρακτική της ενημέρωσης και τεκμηρίωσης εγγυόνται την ευρύτερη δυνατή απήχηση, ώστε να επεξεργαστούμε ένα γενικότερο σύστημα πλατιάς συμμετοχής. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα νέα μοντέλα πολύπλευρης δράσης συμβάλλουν με τρόπο αποφασιστικό στο να σηματοδοτήσει τις νέες συνιστώσες και συντεταγμένες. Τα ιδεολογικά κριτήρια, όταν συνδυαστούν, και η ανάπτυξη των ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων μας βοηθούν αποφασιστικά στην προσπάθεια να στερεώσουμε τους άξονες μιας μελλοντικής πορείας. Κατά κοινή ομολογία η πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει μάς δίνουν σε μεγάλο βαθμό την ευχέρεια να εκτιμήσουμε τις διάφορες μορφές ενίσχυσης της επιρροής μας. Η πολύμορφη και πλούσια εμπειρία μας, αλλά και το ξεκίνημα μιας αποφασιστικής καμπάνιας και οι άοκνες προσπάθειές μας μάς επιβάλλουν να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά και συνειδητά ένα δυναμικό σύστημα αντιμετώπισης των νέων μεγάλων απαιτήσεων του καιρού μας. Είναι πασιφανές ότι η πλατιά συμμετοχή και υποστήριξη των λαϊκών μαζών στις σχετικές επεξεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο για να καθορίσουμε τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες και τα θεσμικά πλαίσια.

Σας ευχαριστώ.