Γεννήτρια πολιτικού λόγου
(έκδοση 0.1 beta, © ΙΣ)

 

Μια μεγάλη προσφορά του ιστοτόπου μας στους υποψήφιους πολιτικούς! Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί refresh/reload του browser ένα νέο λογύδριο εμφανίζεται.

Κυρίες και κύριοι,

Η πολύμορφη και πλούσια εμπειρία μας, αλλά και η έκταση και η μέθοδος διαμόρφωσης των στελεχών μάς δίνουν σε μεγάλο βαθμό την ευχέρεια να εκτιμήσουμε τους άξονες μιας μελλοντικής πορείας. Η επιμέλεια της οργάνωσης και προπάντων οι παρούσες δομές του συστήματος αυτού εγγυόνται την ευρύτερη δυνατή απήχηση, ώστε να επεξεργαστούμε ένα δυναμικό σύστημα αντιμετώπισης των νέων μεγάλων απαιτήσεων του καιρού μας. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η σταθερή άνοδος στην ποιότητα και την ποσότητα των προσπαθειών μας μάς βοηθούν να προετοιμάσουμε και να αφομοιώσουμε τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες και τα θεσμικά πλαίσια. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει βοηθούν αποφασιστικά στην προσπάθεια να στερεώσουμε τις νέες συνιστώσες και συντεταγμένες. Κατά κοινή ομολογία η πλατιά συμμετοχή και υποστήριξη των λαϊκών μαζών στις σχετικές επεξεργασίες εγκαινιάζουν μια διεργασία που συμβάλλει στο να τελειοποιήσουμε ένα γενικότερο σύστημα πλατιάς συμμετοχής. Ταυτόχρονα με τις διεθνείς συγκυρίες το δυνάμωμα και η επέκταση των δομών αποτελούν μια πολύ σημαντική βάση για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επιτάχυνση του έργου μας. Περιττεύει να τονίσω ότι τα νέα μοντέλα πολύπλευρης δράσης μάς υποχρεώνουν να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε τις βάσεις μιας προοδευτικής μετεξέλιξης. Τα ιδεολογικά κριτήρια, όταν συνδυαστούν, και η αδιάκοπη προσήλωση και προσπάθειά μας στην πρακτική της ενημέρωσης και τεκμηρίωσης μάς επιβάλλουν να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά και συνειδητά ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης. Είναι πασιφανές ότι η ανάπτυξη των ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων μας συμβάλλουν με τρόπο αποφασιστικό στο να σηματοδοτήσει τις διάφορες μορφές ενίσχυσης της επιρροής μας. Η καθημερινή πρακτική έχει δείξει ότι το ξεκίνημα μιας αποφασιστικής καμπάνιας και οι άοκνες προσπάθειές μας παίζουν σημαντικό ρόλο για να καθορίσουμε τις νέες τάσεις και κατευθύνσεις απέναντι στις προκλήσεις των καιρών.

Σας ευχαριστώ.