Γεννήτρια πολιτικού λόγου
(έκδοση 0.1 beta, © ΙΣ)

 

Μια μεγάλη προσφορά του ιστοτόπου μας στους υποψήφιους πολιτικούς! Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί refresh/reload του browser ένα νέο λογύδριο εμφανίζεται.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι πασιφανές ότι η έκταση και η μέθοδος διαμόρφωσης των στελεχών παίζουν σημαντικό ρόλο για να καθορίσουμε τους άξονες μιας μελλοντικής πορείας. Δεν χωράει αμφιβολία ότι οι παρούσες δομές του συστήματος αυτού μάς υποχρεώνουν να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε τις νέες συνιστώσες και συντεταγμένες. Περιττεύει να τονίσω ότι η αδιάκοπη προσήλωση και προσπάθειά μας στην πρακτική της ενημέρωσης και τεκμηρίωσης εγκαινιάζουν μια διεργασία που συμβάλλει στο να τελειοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επιτάχυνση του έργου μας. Τα ιδεολογικά κριτήρια, όταν συνδυαστούν, και το δυνάμωμα και η επέκταση των δομών βοηθούν αποφασιστικά στην προσπάθεια να στερεώσουμε ένα δυναμικό σύστημα αντιμετώπισης των νέων μεγάλων απαιτήσεων του καιρού μας. Η επιμέλεια της οργάνωσης και προπάντων το ξεκίνημα μιας αποφασιστικής καμπάνιας και οι άοκνες προσπάθειές μας αποτελούν μια πολύ σημαντική βάση για τις βάσεις μιας προοδευτικής μετεξέλιξης. Κατά κοινή ομολογία η ανάπτυξη των ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων μας συμβάλλουν με τρόπο αποφασιστικό στο να σηματοδοτήσει τις νέες τάσεις και κατευθύνσεις απέναντι στις προκλήσεις των καιρών. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει μάς επιβάλλουν να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά και συνειδητά ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης. Ταυτόχρονα με τις διεθνείς συγκυρίες τα νέα μοντέλα πολύπλευρης δράσης μάς βοηθούν να προετοιμάσουμε και να αφομοιώσουμε ένα γενικότερο σύστημα πλατιάς συμμετοχής. Η καθημερινή πρακτική έχει δείξει ότι η πλατιά συμμετοχή και υποστήριξη των λαϊκών μαζών στις σχετικές επεξεργασίες μάς δίνουν σε μεγάλο βαθμό την ευχέρεια να εκτιμήσουμε τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες και τα θεσμικά πλαίσια. Η πολύμορφη και πλούσια εμπειρία μας, αλλά και η σταθερή άνοδος στην ποιότητα και την ποσότητα των προσπαθειών μας εγγυόνται την ευρύτερη δυνατή απήχηση, ώστε να επεξεργαστούμε τις διάφορες μορφές ενίσχυσης της επιρροής μας.

Σας ευχαριστώ.