Γεννήτρια δικαιολόγησης ψήφου

Γεννήτρια δικαιολόγησης ψήφου
(έκδοση 0.2 beta, © ΙΣ, thunderkit)

 

Ηλικία υποψηφίου: Είναι νέος Είναι ηλικιωμένος
Εργασίες: Πολλές Λίγες
Συνεργασία: Μόνος του Με άλλους
Είδος συνεργασίας: Με διάσημους Με άσημους
Γνωστικό αντικείμενο: Ευρύ Περιορισμένο
Στο εξωτερικό: Πολλά χρόνια Δεν πήγε
Προσωπικό γούστο: Τον θέλω Δεν τον θέλω