Ράμματα για τη γούνα τους

Να και κάτι που μπορούν να φανούν πραγματικά χρήσιμοι οι χειρουργοί!

Καλά Χριστούγεννα!

Investigation of the best suture pattern to close a stuffed Christmas turkey. D. Verwilghen, V. Busoni, G. van Galen, and M. Wilke. Vet Rec 2011;169:685-686 doi:10.1136/vr.d6221