Πόσα διαφορετικά μάτια!

Κορυφαίο! Χωρίς σχόλια…

As seen by the Germans

zidane

As seen by the French

zidane

As seen by the Italians

zidane

As seen by the Americans

zidane

As reported by the press

zidane

One Reply to “Πόσα διαφορετικά μάτια!”