Μαθηματικός έρωτας

Αφιερωμένο στους ερωτευμένους: μαθηματικοί τύποι για τη σημερινή ημέρα.

Δείτε εδώ μια εφαρμογή με το πρόγραμμα Mathematica (ίσως το καλύτερο μαθηματικό πακέτο).

Και εδώ την παρακάτω εξίσωση στο Google.

  y=cos100x sqrt{cos x}+sqrt{|x|-0.7}(4-x^2)^{0.01}

heart