Η αναγέννηση της Ρώμης

Το πρόγραμμα Rome Reborn είναι μια διεθνής πρωτοβουλία να δημιουργηθεί μια τρισδιάστατη αναπαράσταση της Αρχαίας Ρώμης, από την Εποχή του Χαλκού μέχρι το Μεσαίωνα. Το έτος 320 μ.Χ. έχει οριστεί ως η αφετηρία του προγράμματος, αφού τότε θεωρείται ότι η Αρχαία Ρώμη είχε φτάσει στο απόγειό της. Τα βίντεο της προσομοίωσης είναι εντυπωσιακά.

http://www.romereborn.virginia.edu/