Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

Ως επιβλέπων

 • Κλινική μελέτη της δια-διαφραγματικής πίεσης κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο.
  Κυριακή Παυλίδου
  Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 2013.
  Η διδακτορική διατριβή υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ» και κρίθηκε επιτυχώς μεταξύ των 116 άριστων από όλη την Ελλάδα.
  Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2012
 • Η επίδραση της προαναισθητικής αγωγής στη συχνότητα εμφάνισης γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο.
  Υποψήφια Διδάκτορας: Ευγενία Φλουράκη
 • Κλινική μελέτη της επίδρασης του κλάσματος εισπνεόμενου οξυγόνου και του τύπου της χειρουργικής επέμβασης στη δημιουργία ατελεκτασίας, σε σκύλους υπό γενική αναισθησία με ισοφλουράνιο και αυτόματη αναπνοή.
  Υποψήφια Διδάκτορας: Αλεξία Μπουργαζλή

Ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

 • Πειραματική μελέτη της λειτουργίας του φλοιού των επινεφριδίων ύστερα από πρόκληση αιμορραγικού shock στον σκύλο.
  Αναστασία Παπαστεφάνου
  Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 2010.
 • Συγκριτική δράση του σεβοφλουρανίου και του ισοφλουρανίου σε σήψη. Πειραματική μελέτη σε κονίκλους.
  Γεώργιος Μαντζιάρας
  Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 2012.
 • Συμβολή στη μελέτη της προεγχειρητικής νηστείας στο σκύλο: Επίδραση της διάρκειας της προαναισθητικής νηστείας και της ποσότητας της τροφής στη μεταβολική απάντηση του οργανισμού στο χειρουργικό τραύμα και στη γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.
  Υποψήφια Διδάκτορας: Παρασκευή Τσομπανίδου
 • Συμβολή στη μελέτη της επίδρασης της προγεστερόνης κατά τη διάρκεια του ωοθηκικού κύκλου και της κυοφορίας στις απαιτήσεις σε προποφόλη, φαιντανύλη και ισοφλουράνιο για τη διεξαγωγή ωοθηκυστερεκτομής στο σκύλο.
  Υποψήφιος Διδάκτορας: Χαράλαμπος Κωστάκης

Ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής

 • Συμβολή στη μελέτη της επίδρασης της προγεστερόνης και της οιστραδιόλης-17β στη λειτουργικότητα του οπίσθιου οισοφαγικού σφικτήρα και στην εκδήλωση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στον σκύλο.
  Τηλέμαχος Αναγνώστου
  Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 2005.
 • Συγκριτική μελέτη της αναλγησίας με τοπική διήθηση μελοξικάμης σε σχέση με την ενδοφλέβια χορήγηση μελοξικάμης σε σκύλους μετά από λαπαροτομή.
  Ελένη Μπασδάνη
  Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 2013

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Ως επιβλέπων

 • Διερεύνηση της πίεσης στον επισκληρίδιο χώρο κατά τη διάρκεια επισκληρίδιας αναισθησίας σε γάτες.
  Ελένη Ελεκίδου
  Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 2015
 • Διακύμανση του αναπνευστικού νεκρού χώρου κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο. Μελέτη σε βραχυκεφαλικές και δολιχοκεφαλικές φυλές.
  Σταματίνα Γιαννικάκη
  Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 2015

Ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής

 • Μέτρηση της πίεσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και υπολογισμός της πίεσης διαιμάτωσης υπό την επίδραση γενικής αναισθησίας με τρία διαφορετικά προαναισθητικά σχήματα στο σκύλο.
  Δημήτριος Επαμεινώνδας
  Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 2011
 • Εκτίμηση των αντανακλαστικών της επιγονατίδας και της κάμψης υπο ηρέμηση σε κλινικά υγιείς σκύλους και σε σκύλους με θωρακοσφυϊκό σύνδρομο.
  Ηλίας Μουζακίτης
  Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 2014
 • Η συμβολή της ηρέμησης ή και της γενικής αναισθησίας στη διάγνωση των αρθροπαθειών του σκύλου.
  Λοΐζος Κωνσταντίνου
  Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 2014
 • Comparison of the analgesic effect of splash vs. placebo administration of robenacoxib in the midline laparotomy wound in dogs undergoing ovariohysterectomy.
  Wala’ Haddadin
  Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 2014
 • Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του μεγέθους της μήτρας, της ενδοκοιλιακής πίεσης και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ) κατά τη διενέργεια ωοθηκυστερεκτομής (ΩΥΕ) στην κυοφορούσα σκύλα.
  Γεώργιος Μοντζολής
  Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 2016